Σοβαρότατα ερωτήματα για τον σκοπό τον οποίο επιτελεί, εγείρει διάταξη στο νομοσχέδιο για την έρευνα που κατέθεσε η κυβέρνηση στη Βουλή και αφορά σχεδόν φωτογραφικού χαρακτήρα ρύθμιση για τον υπουργό Οικονομίας Γιώργο Σταθάκη. Το νομοσχέδιο απέσύρθη και επανακατατέθηκε λίγες ώρες αργότερα, χωρίς την επίμαχη "φωτογραφική" διάταξη. 

Συγκεκριμένα, η παράγραφος 7 του άρθρου 30 του νομοσχεδίου, χαρακτηρίζει νόμιμες τις «ανοίκειες» πληρωμές που έγιναν στο Πανεπιστήμιο Κρήτης από τον Ειδικό Λογαριασμό Κονδυλίων Έρευνας (ΕΛΚΕ) τη περίοδο 1996-2004. Μάλιστα ο αποχαρακτηρισμός αυτός γίνεται σε αντίθεση με τη γνωμάτευση της έκθεσης του διαχειριστικού ελέγχου της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικής Επιθεώρησης. 

«Δαπάνες του ειδικού λογαριασμού Κονδυλίων έρευνας (ΕΛΚΕ) του Πανεπιστημίου Κρήτης, διενεργηθείσες μεταξύ των ετών 1996 ως και 2004 δυνάμει της κοινής υπουργικής απόφασης ΚΑ/679/1996 (Β' 86) για λοιπές εκπαιδευτικές, επιμορφωτικές, αναπτυξιακές δραστηριότητες ς του πανεπιστημίου, πλην των αμιγώς ερευνητικών, οι οποίες χαρακτηρίστηκαν ως ανοίκειες πληρωμές με την υπ' αριθ. πρωτ. 4938/306.2005 έκθεση διαχειριστικού ελέγχου Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικής Επιθεώρησης, όπως συμπληρώθηκε με την υπ' αριθμ. πρωτ. 4938/30.6.2005, θεωρούνται εφεξής νόμιμες», αναφέρει χαρακτηριστικά η διάταξη. 

Ωστόσο, ο κ. Σταθάκης ελέγχεται εδώ και καιρό για τη διαχείριση ειδικού λογαριασμού του Πανεπιστημίου Κρήτης (είχε διατελέσει μέλος και αντιπρόεδρος της Επιτροπής Ερευνών τη περίοδο 1999-2002). Μάλιστα στις 30 του περασμένου μήνα, η υπόθεσή του είχε πάει στην Ολομέλεια, η οποία όμως με ψήφος 151 δεν έδωσε την έγκρισή της για παραπομπή στη Δικαιοσύνη, παρά το γεγονός πως στην αρμόδια επιτροπή οι ΑΝΕΛ, είχαν δηλώσει παρών.

Σε κάθε περίπτωση πρέπει να τονιστεί, ότι η κυβέρνηση, αποφάσισε να αποσύρει στο σύνολό του το νομοσχέδιο, με τη δικαιολογία ότι περιέχει παλαιότερες διατάξεις. Το νομοσχέδιο τελικά εισήχθη εκ νέου στην Ολομέλεια, αφού πρώτα αφαιρέθηκε η επίμαχη διάταξη.