Φωτογραφική τροπολογία για την σύζυγο του πρωθυπουργού Μπέτυ Μπαζιάνα καταγγέλλει ο βουλευτής του Ποταμιού Γιώργος Μαυρωτάς.

Η διάταξη περιλαμβάνεται στο νομοσχέδιο για την έρευνα που κατατέθηκε στη Βουλή και σύμφωνα με τον βουλευτή του Ποταμιού, το άρθρο 33 είναι κομμένο και ραμμένο στα μέτρα της Μπέτυς Μπαζιάνα που διδάσκει στο Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας και της επιτρέπει να μετατρέψει την απόσπασή της από την πρωτοβάθμια εκπαίδευση στην τριτοβάθμια σε μετάταξη.

«Αποσύρθηκε η «διάταξη Σταθάκη» στη νέα version του νομοσχεδίου για την έρευνα… εξακολουθεί όμως το νομοσχέδιο να περιλαμβάνει στο άρθρο 33 τη φωτογραφική διάταξη για τη σύντροφο του πρωθυπουργού… που αφορά στη μετάταξη δηλαδή μόνιμων εκπαιδευτικών με διδακτορικό ως  ΕΔΙΠ σε ΑΕΙ. Φαίνεται καλύφθηκαν τα κενά στα σχολεία…» σχολιάζει ο κ. Μαυρωτάς στο Twitter.

Με πάγιο και όχι με φωτογραφικό τρόπο ρυθμίζονται θέματα μετάταξης μονίμων εκπαιδευτικών Α΄βάθμιας και Β΄βάθμιας εκπαίδευσης σε Α.Ε.Ι, αναφέρει το υπουργείο, σε απάντηση του σχολίου του κ. Μαυρωτά.

Η διάταξη, σύμφωνα με το υπουργείο, θεραπεύει ένα ακόμη κενό στη νομοθεσία που επέτρεπε φωτογραφικές μετατάξεις στο παρελθόν, αφορά πολλούς εκπαιδευτικούς με αυξημένα ακαδημαϊκά προσόντα και η τυχόν μετάταξή τους στα ΑΕΙ, θα τίθεται στην αυστηρή και αντικειμενική κρίση των Ακαδημαϊκών Αρχών και των αρμόδιων υπηρεσιακών οργάνων ευρείας αντιπροσωπευτικής σύνθεσης.

Με τον τρόπο αυτό ομαλοποιείται η λειτουργία των ΑΕΙ, καθώς έτσι θα καλύπτονται πραγματικές και ανελαστικές ανάγκες, αφού τα εργαστηριακά μαθήματα τα οποία θα διδάξουν οι εκπαιδευτικοί που μετατάσσονται είναι υποχρεωτικά από το πρόγραμμα σπουδών των ΑΕΙ και δεν μπορούν να καλυφθούν από τα μέλη ΔΕΠ.

Σε ότι αφορά τα τυπικά προσόντα των υπό μετάταξη εκπαιδευτικών, σύμφωνα με την τροπολογία, θα πρέπει να :

α) είναι κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος με γνωστικό αντικείμενο ίδιο ή συναφές με γνωστικό αντικείμενο που θεραπεύει Τμήμα Α.Ε.Ι.

β) έχουν δημοσιευμένο έργο σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά και συνέδρια, σχετικό με τα αντικείμενα αυτά

γ) έχουν μετά τη λήψη του διδακτορικού διπλώματος αποδεδειγμένα επιτελέσει για τουλάχιστον δύο (2) ακαδημαϊκά έτη σε ελληνικό Α.Ε.Ι ή ομοταγές Ίδρυμα της αλλοδαπής.