Ερώτηση στον υπουργό Υγείας κατέθεσε ο ανεξάρτητος βουλευτής Λεωνίδας Γρηγοράκος καταγγέλλοντας παραποίηση στοιχείων σε διαγωνισμό για επιλογή γιατρών σε Μονάδες Εντατικής Θεραπείας

Ο κ. Γρηγοράκος, αναφέρεται στην προκήρυξη γιατρών με αριθμό πρωτοκόλλου 253/9-2-2016, που αφορά στην πρόσληψη ιατρών για τη στελέχωση των Μονάδων Εντατικής Θεραπείας, Μονάδων Αυξημένης Φροντίδας και Ειδικών Μονάδων και Τμημάτων Νοσοκομείων.

 «Σύμφωνα με καταγγελίες υποψηφίων, η διαδικασία είναι αμφισβητήσιμη ως προς τη διαφάνεια και την αξιοπιστία της. Από τη σοβαρότητα των καταγγελιών, φαίνεται ότι διαμορφώνεται μια κατάσταση προβληματική, όπου δεν είναι απίθανο να προκύψουν νομικά ζητήματα και ενδεχομένως ποινικές ευθύνες για παραποίηση στοιχείων κατά την διαδικασία επεξεργασίας των αποτελεσμάτων της συγκεκριμένης προκήρυξης» σημειώνει και προσθέτει:

Σε αυτήν την περίπτωση, η καθυστέρηση πρόσληψης των απαραίτητων ιατρών για τη λειτουργία των ΜΕΘ, ΜΕΝ και των λοιπών Ειδικών Μονάδων και Τμημάτων είναι δεδομένη.

Το κείμενο της ερώτησης:

Από την πρώτη στιγμή που ανακοινώθηκαν τα αποτελέσματα της προκήρυξης του Υπ. Υγείας με αρ. πρωτ. 253/9-2-2016, που αφορά στην πρόσληψη ιατρών για τη στελέχωση των Μονάδων Εντατικής Θεραπείας, Μονάδων Αυξημένης Φροντίδας και Ειδικών Μονάδων και Τμημάτων Νοσοκομείων της ελληνικής επικράτειας, δημιουργήθηκε θέμα σχετικά με την εγκυρότητα της διαδικασίας επιλογής των επιτυχόντων. Σύμφωνα με καταγγελίες υποψηφίων, η διαδικασία είναι αμφισβητήσιμη ως προς τη διαφάνεια και την αξιοπιστία της. Από τη σοβαρότητα των καταγγελιών, φαίνεται ότι διαμορφώνεται μια κατάσταση προβληματική, όπου δεν είναι απίθανο να προκύψουν νομικά ζητήματα και ενδεχομένως ποινικές ευθύνες για παραποίηση στοιχείων κατά την διαδικασία επεξεργασίας των αποτελεσμάτων της συγκεκριμένης προκήρυξης. Σε αυτήν την περίπτωση, η καθυστέρηση πρόσληψης των απαραίτητων ιατρών για τη λειτουργία των ΜΕΘ, ΜΕΝ και των λοιπών Ειδικών Μονάδων και Τμημάτων είναι δεδομένη. Η κατάσταση λειτουργίας των προαναφερθεισών κρίσιμων μονάδων των νοσοκομείων είναι ήδη επιβαρυμένη εδώ και πολύ καιρό λόγω αδέξιων χειρισμών της κυβέρνησης που οδήγησαν σε τεράστια έλλειψη προσωπικού. Μια επιπλέον καθυστέρηση στην πολυαναμενόμενη πρόσληψη εξειδικευμένου προσωπικού στα νοσοκομεία θα ήταν τουλάχιστον επικίνδυνη όχι μόνο για τη λειτουργία των Μονάδων  αλλά και για την υγεία των πολιτών.

Κύριε Υπουργέ:

1.    Αληθεύουν οι καταγγελίες των ιατρών για παραποίηση των πινάκων βαθμολόγησης κριτηρίων;

2.    Παρακαλούμε να μας κοινοποιήσετε : α) τα ακριβή στοιχεία των ενστάσεων που κατατέθηκαν και β) τους πίνακες βαθμολόγησης κριτηρίων.