Συνεδρίασε σήμερα το Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων με επίκεντρο της συζήτησης την αντιμετώπιση των προσφυγικών ροών που έρχονται στην Ευρώπη από την κεντρική Μεσόγειο, ιδίως από τη Λιβύη.

Ο υπουργός Εξωτερικών Νίκος Κοτζιάς κατά την παρέμβασή του κατέστησε σαφείς τους όρους και τις απαιτήσεις της Ελλάδας στην υιοθέτηση και εφαρμογή σειράς μέτρων για την εντατικοποίηση του Σχεδίου SOPHIA στο προσφυγικό.

«Καταστήσαμε σε όλους σαφές ότι αυτό δεν μπορεί, χωρίς εγγυήσεις προς την Ελλάδα, να επεκταθεί προς τα Ανατολικά» δήλωσε ο κ. Κοτζιάς επισημαίνοντας ότι υπενθύμισε, επίσης, στην Επιτροπή και στα κράτη-μέλη ότι οφείλουν να υλοποιήσουν «σειρά από δεσμεύσεις που έχει πάρει η Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως είναι η μετεγκατάσταση 160.000 προσφύγων και η εγκατάσταση 50.000 προσφύγων στο διάδρομο των Δυτικών Βαλκανίων, η χρηματοδότηση της Ελλάδας, η οποία έχει δαπανήσει σχεδόν 2 δισ. ευρώ σε αυτή την υπόθεση, που δεν έχουν ικανοποιηθεί, όπως δεν έχουν ικανοποιηθεί πολλές πλευρές των αποφάσεων της 25ης Οκτωβρίου».

«Στο Συμβούλιο συζητήθηκαν επίσης οι σχέσεις ΕΕ - Τουρκίας και ο τρόπος εφαρμογής των κοινών αποφάσεων των δύο πλευρών», τόνισε.