Σε δημόσια διαβούλευση τέθηκε σήμερα το προσχέδιο του καταστατικού της Νέας Δημοκρατίας ενόψει του συνεδρίου που θα πραγματοποιηθεί από τις 22 έως τις 24 Απριλίου. Στις βασικές αρχές περιλαμβάνεται η χρηματοδοτική αυτοτέλεια του κόμματος, ενώ υπάρχει η υποχρέωση δημοσίευσης του ετήσιου ισολογισμού, καθώς και η απαγόρευση του τραπεζικού δανεισμού. 

Βασικό αντικείμενο του Συνεδρίου θα είναι οι οργανωτικές και καταστατικές αλλαγές με στόχο ένα πιο σύγχρονο, πιο ανοιχτό και πιο δημοκρατικό Κόμμα σε ευρωπαϊκά πρότυπα.

Τι προβλέπει το καταστατικό

Βασικό στοιχείο του καταστατικού θα είναι ο διαχωρισμός κομματικής και κρατικής θέση. Ειδικότερα εισάγονται ασυμβίβαστα για κομματικές και κυβερνητικές θέσεις με έμφαση σε αυτές που αφορούν στη διαχείριση δημόσιου χρήματος.

Παράλληλα απαγορεύεται ο δανεισμός της ΝΔ από τις τράπεζες ενώ θα είναι υποχρεωτικό από δω και στο εξής η τήρηση ισοσκελισμένων προϋπολογισμών. Η πρόβλεψη αυτή έρχεται σε συνέχεια του προγράμματος οικονομικής εξυγίανσης του Κόμματος που παρουσίασε πρόσφατα ο πρόεδρος Κυριάκος Μητσοτάκης.

Έμφαση δίδεται στη συμμετοχή των μελών και των στελεχών στην παραγωγή πολιτικής. Θα προβλέπονται ειδικότερα μικρότερα, πιο ευέλικτα όργανα με συχνές τακτικές συνεδριάσεις και ουσιαστικό αποφασιστικό ρόλο. Σε όλα τα συλλογικά όργανα του Κόμματος τα αιρετά μέλη θα είναι περισσότερα από τα ex officio. Το Συνέδριο θα είναι ετήσιο, με 1.000 αιρετά και μέχρι 1.000 μέλη λόγω ιδιότητας.

Η Πολιτική Επιτροπή θα συνέρχεται ανά τρίμηνο και θα συγκροτείται από 100 αιρετά μέλη, από τα μέλη της Κοινοβουλευτικής Ομάδας, ενώ ex officio θα συμμετέχουν αυτοδιοικητικά στελέχη από την Ένωση Περιφερειών Ελλάδας (ΕΝΠΕ) και την Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδας (ΚΕΔΕ).

Θεσπίζεται ετήσιος πολιτικός κύκλος ο οποίος ανοίγει και κλείνει με το Συνέδριο ώστε να υπάρχει συνεχώς έντονη κινητικότητα και διάδραση.

Σύμφωνα με το καταστατικό, η θητεία του Προέδρου παρατείνεται εφόσον στη λήξη της είναι πρωθυπουργός. Αξίζει να σημειωθεί ότι η θητεία του Προέδρου που έχει παραταθεί πέραν της πενταετίας λόγω του ότι είναι πρωθυπουργός, λήγει αυτοδίκαια εφόσον ηττηθεί σε Εθνικές Εκλογές και προκηρύσσονται άμεσα οι εσωκομματικές διαδικασίες για την εκλογή νέου Αρχηγού, αναφέρεται στην ανακοίνωση.

Ανοίγει επίσης ο δρόμος για συμμετοχή των τοπικών κοινωνιών στη διαμόρφωση ψηφοδελτίων. Δημιουργείται εθνικό μητρώο υποψηφίων βουλευτών και ο Πρόεδρος ζητά τη γνώμη των μελών ανά περιφέρεια ώστε να διαμορφώνονται με αξιοκρατία τα ψηφοδέλτια.

Διαβάστε εδώ το προσχέδιο καταστατικού της Νέας Δημοκρατίας