Σε μία σοβαρότατη καταγγελία  σχετικά με το ασφαλιστικό προχώρησε ο βουλευτής της Ένωσης Κεντρώων Μάριος Γεωργιάδης κατά τη συνεδρίαση των αρμόδιων επιτροπών στη Βουλή.

Ο κ. Γεωργιάδης εντόπισε μια «γκάφα» στο άρθρο 39 στη β’ παράγραφο λέγοντας πως υπάρχει λάθος στον υπολογισμό του κέρδους ενός ιδιώτη που συμμετέχει στο μέρισμα μιας εταιρείας. Όπως χαρακτηριστικά ανέφερε, ο τύπος για τον υπολογισμό των εισφορών που προβλέπει το νομοσχέδιο να πληρώσει ο μέτοχος μιας εταιρείας αντί πολλαπλασιασμού προβλέπει διαίρεση, με αποτέλεσμα κάποιος να πρέπει να πληρώσει πολλαπλάσια ποσά σε σχέση με το κέρδος της εταιρείας.

Όπως επεσήμανε ο κ. Γεωργιάδης:

Ας υποθέσουμε ότι τα καθαρά κέρδη μιας ομόρρυθμης εταιρείας είναι 100.000 ευρώ και συμμετέχουν δύο εταίροι με συμμετοχή 50% έκαστος, τότε το ετήσιο εισόδημα του καθενός σχετικά με τον υπολογισμό των ασφαλιστικών εισφορών θα είναι το πηλίκο της διαίρεσης του συνολικού μερίσματος της εταιρείας δια του ποσοστού συμμετοχής του καθενός. Στην πράξη δηλαδή θα έχουμε 100.000 ευρώ δια 50%, δηλαδή δια 0,5. Σύμφωνα με τα μαθηματικά του δημοτικού το 50% μας κάνει 50 εκατοστά, άρα 0,5. Η πράξη αυτή μας κάνει 200.000 ευρώ. Ο εν λόγω επιχειρηματίας έβγαλε 50.000 ευρώ κέρδος και εσείς θα του ζητήσετε ετήσιες εισφορές για 200.000 ευρώ κέρδος. Η σωστή πράξη είναι ο πολλαπλασιασμός και όχι η διαίρεση. Αντίστοιχα, μέτοχος του 1% μέρισμα στα 100.000 κέρδη σημαίνει θα πρέπει να φορολογηθεί για  εισόδημα 10.000.000 ευρώ κέρδη.