Αίτημα στις τράπεζες να στείλουν μέχρι την Παρασκευή μετά το Πάσχα τα στοιχεία για τα δάνεια που έχουν δώσει σε ΜΜΕ θα στείλει η Εξεταστική Επιτροπή εντός της εβδομάδας.

Αυτό συμφώνησαν ομόφωνα τα μέλη της που διερευνά τα δάνεια κομμάτων και ΜΜΕ που ασχολήθηκαν σήμερα στη πρώτη τους συνεδρίαση με διαδικαστικού χαρακτήρα ζητήματα.

Σύμφωνους βρήκε όλους η πρόταση του προέδρου της Επιτροπής Σωκράτη Φάμελου να περιμένουν τα μέλη της Εξεταστικής να πάρουν στα χέρια τους τα στοιχεία που έχουν ζητηθεί, στη συνέχεα να ζητήσουν να καταθέσουν οι πρώτοι πέντε μάρτυρες που θα είναι εκπρόσωποι των πέντε τραπεζών, και μετά, αφού αξιολογήσουν το υλικό να αποφασίσουν για την επιλογή και την σειρά που θα κληθούν οι υπόλοιποι μάρτυρες.

Η έρευνα της επιτροπής θα επικεντρωθεί σε όλα τα δάνεια που παραμένουν ανοιχτά και ανεξόφλητα αλλά και σε όσα έχουν αποπληρωθεί σε βάθος 20ετίας.

Η Εξεταστική Επιτροπή εκτίμησε ότι η προθεσμία δύο μηνών που έχει οριστεί για να παραδώσει το πόρισμα της δεν είναι αρκετή ωστόσο θα προσπαθήσει να τηρήσει το χρονοδιάγραμμα.

Ακόμα, τα μέλη της Επιτροπής συμφώνησαν να πραγματοποιούν δύο συνεδριάσεις την εβδομάδα οι οποίες δεν θα είναι αμειβόμενες.