Μια αποκάλυψη που θα συζητηθεί και θα προκαλέσει αντιδράσεις έκανε στην εκπομπή Ακραίως, στον ΣΚΑΪ, με τον Τάκη Χατζή ο Αλέξης Μητρόπουλος.

Ο πρόεδρος της Ενωσης για την Υπεράσπιση της Εργασίας και του Κοινωνικού Κράτους τόνισε πως "τον τελευταίο καιρό μεγάλη συζήτηση έχει προκληθεί αναφορικά με τον «Αυτόματο Δημοσιονομικό Κόφτη» («Μηχανισμός Αυτόματης Διόρθωσης Αποκλίσεων») που απαιτούν οψιγενώς δήθεν οι δανειστές.

Η κυβέρνηση, σε διάφορους τόνους, καμώνεται ότι αιφνιδιάζεται και προσποιείται την κάθετη αντίθεσή της στο ενδεχόμενο θέσπισής του!

Η αντιπολίτευση του μνημονιακού τόξου εγκαλεί έντονα την κυβέρνηση και της απαγορεύει να ανοίξει κάθε συζήτηση επ’αυτού!

Η Αριστερά, από τον δημόσιο λόγο της, φαίνεται ότι αγνοεί ότι ο «Δημοσιονομικός Κόφτης» έχει ήδη νομοθετηθεί και προβλέπεται μάλιστα η ενεργοποίησή του τον τρέχοντα Μάιο.

Όμως ο «Δημοσιονομικός Κόφτης» ή «Διορθωτικός Μηχανισμός» έχει ήδη ψηφιστεί με τον ν. 4270/2014 (τ.Α ΦΕΚ 143/28-6-2014), στο κεφάλαιο Γ του οποίου (άρθρα 33-41) προβλέπεται με κάθε λεπτομέρεια η λειτουργία του και οι τρόποι ενεργοποίησής του!".

Ειδικότερα, σύμφωνα με τον κ. Μητρόπουλο:

α.Η νομοθετημένη ονομασία του είναι «Διορθωτικός Μηχανισμός».

β.Η έναρξη της λειτουργίας του έχει συμφωνηθεί από τον τρέχοντα Μάιο!

γ.Η ενεργοποίησή του μπορεί να γίνει:

-ή από τον υπουργό Οικονομικών μετά από σχετική γνώμη του Δημοσιονομικού Συμβουλίου (άρθρο 38 παρ. 3 ν. 4270/2014)

-ή αυτόματα «σε περίπτωση που υπάρχει σχετική σύσταση του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 6 του Κανονισμού (ΕΚ) 1466/1997»!

δ.Το ρυθμιστικό πλαίσιο καθορίζεται ΜΟΝΟ από την Ευρωπαϊκή Ένωση, όταν στη χώρα εφαρμόζεται Μνημόνιο!

ε.Οι διατάξεις για τον «Διορθωτικό Μηχανισμό» υπερισχύουν κάθε αντίθετης διάταξης νόμου (π.χ. του νέου Ασφαλιστικού) που πιθανόν, στο μέλλον, να  προβλέπει αυξήσεις συντάξεων, αφού ορίζονται ως διατάξεις αυξημένης τυπικής ισχύος (ενσωμάτωση Οδηγίας 2011/85 ΕΕ)!

Σύμφωνα με το ακραίας βαρβαρότητας για κυρίαρχη χώρα άρθρο 41 «Όταν στη χώρα εκτελείται πρόγραμμα μακροοικονομικής προσαρμογής, σύμφωνα με το άρθρο 7 του Κανονισμού (ΕΕ) 472/2013, η εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος Κεφαλαίου γίνεται σύμφωνα με όσα ορίζει το ως άνω άρθρο 7 και με το ρυθμιστικό πλαίσιο που καθορίζει η Ευρωπαϊκή Ένωση» τόνισε ο κ. Μητρόπουλος.