Νομοθέτηση αυτόματου «κόφτη» δαπανών, όπως μισθούς και συντάξεις, με εξαίρεση τις αμυντικές και τις κοινωνικές δαπάνες, πώληση ακόμη και εξυπηρετούμενων δανείων σε εταιρείες διαχείρισης (funds), αλλά και λειτουργία του Ταμείου Αποκρατικοποιήσεων το πολύ μέχρι τον Σεπτέμβριο, περιλαμβάνουν τα προαπαιτούμενα που έθεσε το Eurogroup στην ελληνική κυβέρνηση, προκειμένου να ολοκληρωθεί η πρώτη αξιολόγηση του προγράμματος και να ανοίξει ο δρόμος για εκταμίευση της δόσης.

Οι ευρωπαίοι υπουργοί Οικονομικών προτείνουν, επίσης, μέτρα ελάφρυνσης χρέους με… δόσεις, σε βραχυπρόθεσμο, μεσοπρόθεσμο και μακροπρόθεσμο επίπεδο. 

«Το Eurogroup καλωσορίζει την ολοκλήρωση του πακέτου πολιτικών που θα μπορούσε να ανοίξει τον δρόμο για την επιτυχή ολοκλήρωση της πρώτης αξιολόγησης του προγράμματος του ESM αμέσως μετά την ολοκλήρωση των προαπαιτούμενων δράσεων» αναφέρουν οι υπουργοί Οικονομικών της ευρωζώνης στη δήλωσή τους και στη συνέχεια κάνουν αναφορά στα όσα πρέπει η κυβέρνηση να εφαρμόσει ώστε να εκταμιευτεί η επόμενη δόση, ανάμεσά τους και ο μηχανισμό για τα προληπτικά μέτρα, αλλά και τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια:

  1. Ένα πρώτο πακέτο δημοσιονομικών παραμετρικών μέτρων που ισούται με το 3% του ΑΕΠ μέχρι το 2018. Αυτό περιλαμβάνει τη μεταρρύθμιση στο συνταξιοδοτικό, τη μεταρρύθμιση στο φορολογικό σύστημα, και περαιτέρω δημοσιονομικά παραμετρικά μέτρα, όπως η μεταρρύθμιση στον ΦΠΑ, και μέτρα για τους μισθούς στον δημόσιο τομέα.
  2. Έναν πρόσθετο προληπτικό μηχανισμό ο οποίος θα νομοθετηθεί ώστε να διασφαλίσει ότι ένα πακέτο μέτρων που θα περιλαμβάνει μέτρα τα οποία θα εφαρμόζονται αυτόματα αμέσως μόλις προκύπτει αντικειμενική ένδειξη αποτυχίας επίτευξης του ετήσιου στόχου για το πρωτογενές πλεόνασμα στο πρόγραμμα. (3,5% του ΑΕΠ). Εάν τα μέτρα ενεργοποιηθούν προσωρινά όταν ο μηχανισμός εφαρμοστεί, μόνιμα διαρθρωτικά μέτρα που θα συμφωνηθούν με τους θεσμούς, θα μπορούν να εφαρμοστούν την επόμενη χρονιά, ως μέρος του προϋπολογισμού, ώστε να επανέλθει αυτός σε διαρθρωτική τροχιά. Εξαιρέσεις στην ενεργοποίηση του μηχανισμού θα περιορίζονται σε έκτακτα γεγονότα με μεγάλο αντίκτυπο ο έξω από τον έλεγχο της κυβέρνησης. Αυτές οι εξαιρέσεις θα συμφωνηθούν με τους θεσμούς.
  3. Η πρώτη αξιολόγηση περιλαμβάνει επίσης την εφαρμογή μίας στρατηγικής για τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια, η οποία θα συμβάλει στην ισχυροποίηση των ισολογισμών των τραπεζών και που θα επιτρέψει την επιστροφή της εγχώριας πίστωσης στην ελληνική οικονομία. Ως προαπαιτούμενες δράσεις, θα ληφθούν μέτρα άμεσα ώστε να ανοίξει η αγορά για την πώληση και την εξυπηρέτηση των εξυπηρετούμενων και μη εξυπηρετούμενων δανείων, με την προσωρινή εξαίρεση μικρών δανείων που εξασφαλίζονται από την κύρια κατοικία.
  4. (…) Το Eurogroup χαιρετίζει τη συμφωνία για την επερχόμενη υιοθέτηση του νόμου που θα δημιουργεί το Ελληνικό Ταμείο Ιδιωτικοποιήσεων και Επενδύσεων, περιλαμβανομένης και της μεταφοράς περιουσιακών στοιχείων ως μέρος της ολοκλήρωσης της πρώτης αξιολόγησης. Το διοικητικό συμβούλιο θα οριστεί τον Ιούνιο του 2016 και το Ταμείο θα είναι πλήρως λειτουργικό μέχρι το πολύ τον Σεπτέμβριο.

Ως προς το χρέος, παρατίθενται οι βασικές κατευθυντήριες βάσει των οποίων θα συζητηθούν τα μέτρα, και όπως αναμενόταν, το «κούρεμα» χρέους τίθεται εκτός κάδρου. Πρόκειται επί της ουσίας για την επιβεβαίωση των σχετικών σεναρίων που κυκλοφορούν τους τελευταίους μήνες και που έκαναν λόγο για παραμετρικές αλλαγές όπως οι περίοδοι ωριμάνσεων, αλλά και η σύνδεση των όποιων μέτρων με τις περαιτέρω μεταρρυθμίσεις:

(…) Το Eurogroup είναι έτοιμο να επεξεργαστεί, εάν αυτό καταστεί αναγκαίο, περαιτέρω μέτρα για το χρέος με στόχο να διασφαλιστεί ότι οι χρηματοδοτικές ανάγκες της Ελλάδας θα παραμείνουν σε βιώσιμα επίπεδα σε μακροπρόθεσμο επίπεδο. Αυτά τα μέτρα θα εξαρτηθούν από την πλήρη εφαρμογή των μέτρων που έχουν συμφωνηθεί στο πρόγραμμα του ESM και θα καθοριστούν μετά την ολοκλήρωση της πρώτης αξιολόγησης, όταν όλες οι προαπαιτούμενες δράσεις εφαρμοστούν πλήρως.

Το Eurogroup συμφωνία στις ακόλουθες γενικές κατευθυντήριες γραμμές για τα πιθανά μέτρα για το χρέος: 1. Διευκόλυνση πρόσβασης στις κεφαλαιαγορές. 2. Εξομάλυνση του προφίλ πληρωμών. 3. Παροχή κινήτρων για συνέχιση της προσπάθειας προσαρμογής από τη χώρα και μετά το τέλος του προγράμματος. 4. Ευελιξία ώστε να τεθούν υπόψη οι αβεβαιότητες ως προς την ανάπτυξη της οικονομίας και την πορεία των επιτοκίων στο μέλλον.

«Το Eurogroup συμφωνεί επίσης στον καθορισμό ενός σημείου αναφοράς για την αξιολόγηση της βιωσιμότητας σύμφωνα με το βασικό σενάριο της ανάλυσης βιωσιμότητας (DSA), βάσει της οποίας οι ακαθάριστες χρηματοδοτικές ανάγκες θα παραμείνουν σε βιώσιμο μονοπάτι» τονίζεται στη συνέχεια και προστίθεται στη δήλωση:

Το Eurogroup προβλέπει μία προσέγγιση όπου το πακέτο των μέτρων για το χρέος θα καθοριστεί προοδευτικά, ώστε να πληροί το συμφωνημένο σημείο αναφοράς για τις ακαθόριστες χρηματοδοτικές ανάγκες, με την επιφύλαξη των προσυμφωνηθέντων όρων του προγράμματος του ESM.

Στη συνέχεια, οι υπουργοί Οικονομικών της ευρωζώνης, αφού τονίζουν πως το «κούρεμα» ονομαστικής αξίας του χρέους αποκλείεται, σημειώνουν ότι όλα τα μέτρα που θα ληφθούν θα είναι σε συνάρτηση με το νομικό πλαίσιο της ΕΕ, του ESM και του EFSF:

  • Σε βραχυπρόθεσμη φάση: Δυνατότητες για βελτιστοποίηση της διαχείρισης του χρέους του προγράμματος.
  • Σε μεσοπρόθεσμη φάση: Το Eurogroup θα ζητήσει από το EuroWorking Group να διερευνήσει συγκεκριμένα μέτρα (όπως μεγαλύτερη περίοδος χάριτος και περίοδος πληρωμης), τα οποία μπορούν να χρησιμοποιηθούν εάν καταστεί αναγκαίο, με την ολοκλήρωση του προγράμματος και με την προϋπόθεση επιτυχούς ολοκλήρωσης των όσων έχουν συμφωνηθεί, όπως επίσης μέτρα για τη χρήση των κερδών από τα SMP και τα ANFA.
  • Σε μακροπρόθεσμη φάση: Το Eurogroup είναι έτοιμο, εάν κριθεί αναγκαίο, και με την προϋπόθεση της συμμόρφωσης με τους στόχους για το πρωτογενές πλεόνασμα, να αξιολογήσει περαιτέρω στο τέλος του προγράμματος την ανάγκη για πιθανά πρόσθετα μέτρα για το χρέος, ώστε να διασφαλιστεί πως οι ακαθάριστες χρηματοδοτικές ανάγκες της Ελλάδας θα παραμείνουν σε βιώσιμο μονοπάτι.

«Το Eurogroup καλεί τους Θεσμούς και τις ελληνικές αρχές να ολοκληρώσουν τις επόμενες την τεχνική εργασία, περιλαμβανομένου και του μηχανισμού προληπτικών μέτρων. Σε αυτό το πλαίσιο, το Eurogroup αναμένει να λάβει γρήγορα το προσχέδιο του συμπληρωματικού μνημονίου συμφωνίας που θα περιλαμβάνει την τελική λίστα με τα προαπαιτούμενα όπως επίσης και καθώς και την έκθεση συμμόρφωσης για την πρώτη αξιολόγηση» καταλήγουν οι υπουργοί.