Πολιτικές διαβουλεύσεις μεταξύ των Γενικών Γραμματέων των Υπουργείων Εξωτερικών της Ελλάδας, της Κύπρου και του Λιβάνου θα λάβουν χώρα το πρωί της Τετάρτης. 

Συγκεκριμένα, ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Εξωτερικών, Πρέσβης, κ. Δημήτριος Παρασκευόπουλος, θα συμμετάσχει στην τριμερή συνάντηση μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας, της Κυπριακής Δημοκρατίας και της Δημοκρατίας του Λιβάνου, η οποία θα διεξαχθεί στην Αθήνα, στο Υπουργείο Εξωτερικών, σε επίπεδο Γενικών Γραμματέων.

Στη θεματολογία των συνομιλιών εντάσσονται θέματα κοινού ενδιαφέροντος καθώς και η διερεύνηση προοπτικών τριμερούς συνεργασίας, μεταξύ άλλων, στους τομείς της ασφαλείας, του προσφυγικού, του πολιτισμού, της ενέργειας και της διαχείρισης υδάτων. Θα συζητηθούν, επίσης, ζητήματα που άπτονται των σχέσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Λιβάνου.