Ο υπουργός Οικονομίας Γιώργος Σταθάκης, το πόθεν έσχες του οποίου είχε βρεθεί στο στόχαστρο τους προηγούμενες μήνες, έχει εισοδήματα 28.113,23 ευρώ από τη βουλευτική αποζημίωση και 44.521, 97 ευρώ από λοιπά εισοδήματα.

Έχει στην κατοχή του 13 από τα συνολικά 51 ακίνητα στα οποία έχει εγγραφές η οικογένειά του, ενώ 33 ανήκουν στη σύζυγό του και δυο στα παιδιά του.

Η οικογένεια Σταθάκη δηλώνει 51 εγγραφές ακινήτων σε 51 ακίνητα σε Χανιά, Κορινθία, Αττική και Αχαΐα, ανάμεσα στα οποία διαμερίσματα, καταστήματα, βοσκοτόπια και οικίες. 

Ο υπουργός Οικονομίας προχώρησε σε σημαντική πώληση μεριδίων αμοιβαίων κεφαλαίων τη χρονιά που εξελέγη βουλευτής, μειώνοντας το χαρτοφυλάκιό του και ειδικότερα στα αμοιβαία κεφάλαια διάσημων ξένων επενδυτικών οίκων.

Ειδικότερα, εμφανίζεται να έχει πουλήσει αμοιβαία κεφάλαια της BLACKROCK GLOBAL με τίμημα 54.811,84 ευρώ, μερίδια αμοιβαίων κεφαλαίων της SISE EURO CORPORATE εισπράττοντας 29.447,98 ευρώ αλλά και μερίδια αμοιβαίων κεφαλαίων της MORGAN STANLEY, εισπράττοντας 58.373, 4 ευρώ.

Την ίδια στιγμή, διατήρησε τα μερίδια αμοιβαίων κεφαλαίων της ALPHA BLUE CHIPS, ALPHA BRIC και SISE BRIC FUND συνολικής αξίας αποτίμησης 218.643 ευρώ, αλλά και  μετοχές της HELLENIC SEAWAYS αξίας κτήσης 81.187,5 ευρώ.

Μαζί με τη σύζυγό του ο κ. Σταθάκης δηλώνει τραπεζικές καταθέσεις 1,9 εκατομμυρίων ευρώ σε τράπεζες της Ελλάδας και της Κύπρου, ενώ η οικογένεια έχει στην κατοχή της και δύο αυτοκίνητα, 1500 και 900 κυβικών.

Δείτε το pdf