Οι τρέχουσες πολιτικές εξελίξεις θα βρεθούν στο επίκεντρο της Πολιτικής Γραμματείας του ΣΥΡΙΖΑ.

Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί στις 3.00 μ.μ. στα κεντρικά γραφεία του κόμματος.