Η αξιολόγηση του ελληνικού προγράμματος θα είναι στο επίκεντρο του Eurogroup της 24ης Μαΐου, όπως αναμενόταν άλλωστε.

Σύμφωνα με την ατζέντα της συνεδρίασης, «οι θεσμοί θα ενημερώσουν τους υπουργούς για τις εξελίξεις στην εφαρμογή του ελληνικού προγράμματος του ESM, κυρίως σε θέματα που αφορούν την πρώτη αξιολόγηση. Σε αυτά περιλαμβάνεται ο μηχανισμός προληπτικών μέτρων, ο οποίος θα ενεργοποιηθεί ούτως ώστε να διασφαλιστεί η επίτευξη των δημοσιονομικών στόχων και η εφαρμογή των προαπαιτούμενων».

«Το Eurogroup Working Group θα δώσει πληροφορίες για την πρόοδο των διαπραγματεύσεων αναφορικά με τη βιωσιμότητα του ελληνικού χρέους, σε πλήρη ευθυγράμμιση με τις βασικές αρχές που έχουν αποφασιστεί και την επακόλουθη προσέγγιση για την πιθανή λήψη επιπλέον μέτρων ελάφρυνσης του χρέους, όπως αυτό αποφασίστηκε στο Eurogroup της 9ης Μαΐου» αναφέρεται στην ανακοίνωση.