Για το ενδεχόμενο η δόση της αξιολόγησης προς την Ελλάδα να είναι αρκετά μεγαλύτερη από 5,7 δισεκατομμύρια ευρώ κάνει λόγο η γερμανική εφημερίδα Handelsblatt.

Αντί του ποσού των 5,7 δισ. ευρώ που είχε προγραμματιστεί αρχικά, η επόμενη δόση που θα δοθεί στην Ελλάδα θα είναι από 9 ως 11 δισ. ευρώ, σύμφωνα με πηγές που έχουν γνώση των διαπραγματεύσεων.

Στην πράξη, το μεγαλύτερο ποσό θα δώσει στους θεσμούς περισσότερο χρόνο προκειμένου να λύσουν τις όποιες διαφορές τους πριν τη δεύτερη αξιολόγηση, καθώς θα λύσει το πρόβλημα ρευστότητας στην Ελλάδα για ολόκληρο το 2016.

Παράλληλα, όπως επισημαίνουν οι πηγές της Handelsblatt, τυχόν μεγαλύτερη δόση θα επιτρέψει στο ελληνικό δημόσιο να αποπληρώσει μέρος των ληξιπρόθεσμων οφειλών προς τον ιδιωτικό τομέα, οφειλές που υπερβαίνουν τα 5 δισ. ευρώ.