Σημαντικές αλλαγές στις δηλώσεις πόθεν έσχες, όπως επίσης και στη λειτουργία της Επιτροπής προανήγγειλε ο αναπληρωτής υπουργός Δικαιοσύνης Δημήτρης Παπαγγελόπουλος.

Όπως είπε ο αναπληρωτής υπουργός, ο έλεγχος θα καταστεί πιο αυστηρός και μάλιστα πλέον υποχρεωτικός για το σύνολο των υποβληθέντων δηλώσεων έναντι του δειγματοληπτικού ελέγχου που εφαρμοζόταν έως σήμερα.

Στο εξής η πλειονότητα των υπόχρεων - πλην των πολιτικών προσώπων και των αιρετών της Τοπικής Αυτοδιοίκησης - θα οφείλουν να υποβάλουν δηλώσεις περιουσιακής κατάστασης στην Επιτροπή για την καταπολέμηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες.

Μάλιστα, στις δηλώσεις αυτές θα πρέπει να αναγράφονται και οι τραπεζικές θυρίδες, για τις οποίες ωστόσο όπως αποσαφήνισε ο κ. Παπαγγελόπουλος, δεν θα δηλώνεται το περιεχόμενο αλλά η μίσθωσή τους, ενώ θα δηλώνονται και τυχόν μετρητά εκτός τραπεζικών λογαριασμών. Οι δηλώσεις πόθεν έσχες θα περιλαμβάνει επίσης τα δάνεια που έχουν λάβει οι υπόχρεοι.

Σύμφωνα, με τον αναπληρωτή υπουργό, το ηλεκτρονικό σύστημα για όλους τους υπόχρεους θα είναι έτοιμο σε 2 μήνες από τώρα, ενώ πλέον τα Πόθεν Έσχες των πολιτικών θα παραμένουν δημοσιευμένα για μεγαλύτερο διάστημα από τον ισχύοντα 1 μήνα.