Νομοτεχνικές βελτιώσεις στο ασφαλιστικό περιλαμβάνει η υπουργική τροπολογία, που κατατέθηκε στο πολυνομοσχέδιο, που συζητείται στη Βουλή.

Όπως διευκρινίζεται στην τροπολογία, «μετά την πάροδο τριετίας και υπό τις ισχύουσες προϋποθέσεις για την καταβολή σύνταξης σε επιζώντα σύζυγο λόγω θανάτου συνταξιούχου ή ασφαλισμένου εφαρμόζεται η καταβολή του 50% αυτής στον επιζώντα, εάν εργάζεται ή αυτοαπασχολείται ή λαμβάνει σύνταξη από οποιαδήποτε άλλη πηγή».

Ολόκληρη η τροπολογία

Σύμφωνα με την τροπολογία, «αποτελούν ασφαλιστικές εισφορές και εξοφλούνται οι χορηγούμενες πιστώσεις προς τους παλαιούς και νέους ασφαλισμένους που υπάγονται στο ΕΤΑΑ, καθώς και προς τους αυτοαπασχολούμενους απόφοιτους σχολών ανώτατης εκπαίδευσης που είναι εγγεγραμμένοι σε επιστημονικούς συλλόγους ή επιμελητήρια αναφορικά με την καταβολή εισφορών», ενώ «για τους ίδιους ασφαλισμένους τίθεται χρονικό όριο 5 ετών στην χορηγούμενη έκπτωση για τον υπολογισμό της εισφοράς».

Παράλληλα, προβλέπεται η τήρηση κοινού μητρώου εισφορών και φόρου εισοδήματος στη Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων και ορίζεται ότι έως την 1η Μαρτίου 2017 προσδιορίζεται ο αναγκαίος αριθμός του προσωπικού για την λειτουργία του ΕΦΚΑ και οι προϋποθέσεις μεταφοράς του προσωπικού.

Επιπλέον, προσδιορίζεται ο τρόπος υπολογισμού της επιπλέον παροχής στην σύνταξή τους, των ασφαλισμένων του ΤΣΜΕΔΕ που κατέβαλαν εισφορές υπέρ της Ειδικής Προσαύξησης που προέρχονται από το ΤΣΑΥ και έχουν υπαχθεί προαιρετικά στην ασφάλιση του Κλάδου Μονοσυνταξιούχων και αίρεται η χορήγηση ασφαλιστικής και φορολογικής ενημερότητας στα Ελληνικά Αμυντικά Συστήματα και την Μεταλλουργική Βιομηχανία Ηπείρου που ισχύει έως τέλος του 2016.