Το δικαίωμα στα μέλη του Επιτροπής Ανταγωνισμού, που υπόκεινται σε πειθαρχική διαδικασία, να προσφεύγουν στο ΣτΕ με αίτηση ακύρωσης απόφασης του πειθαρχικού συμβουλίου, δίνει τροποποίηση του Γ. Σταθάκη στο σχετικό άρθρο.