Ανακοίνωση για ''αβάσιμα'' όπως τα χαρακτηρίζει δημοσιεύματα για δήθεν εξαφάνιση των Τραπεζικών λογαριασμών Επικουρικής Ασφάλισης του ΕΤΑΠ-ΜΜΕ εξέδωσε το υπουργείο Εργασίας, προσθέτοντας ότι η παραπληροφόρηση έχει και τα όρια της. 

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του υπουργείου:

Δημοσιεύθηκαν στον τύπο αβάσιμα δημοσιεύματα για δήθεν εξαφάνιση των Τραπεζικών Λογαριασμών Επικουρικής Ασφάλισης του ΕΤΑΠ-ΜΜΕ, κατά πλήρη διαστρέβλωση της πραγματικότητας.

Η αλήθεια είναι ότι βάσει του ν. 4336/2015 οι Τομείς Επικουρικής Ασφάλισης του ΕΤΑΠ-ΜΜΕ (Τομέας Επικουρικής Ασφάλισης Ιδιοκτητών Συντακτών και Υπαλλήλων Τύπου και Τομέας Επικουρικής Ασφάλισης Τεχνικών Τύπων Αθηνών-Θεσσαλονίκης) εντάχθηκαν στο ΕΤΕΑ την 1/9/2015. Όπως προκύπτει από σχετικό έγγραφο του Υπουργείου (Φ 21250/39026/1656/15-09-2015) «οι τραπεζικοί λογαριασμοί των πρώην Φορέων και Τομέων λογίζονται από 1/9/2015 ως λογαριασμοί του ΕΤΕΑ από τους οποίους χρηματοδοτούνται δαπάνες των εντασσόμενων Φορέων και Τομέων αντιστοίχως».

Είναι προφανές ότι δεδομένου ότι το ΕΤΕΑ ανέλαβε από 1/1/2016 την πληρωμή όχι μόνο των συντάξεων αλλά του συνόλου των δαπανών των Κλάδων αυτών, η διαχείριση των λογαριασμών δεν θα μπορούσε παρά να ανήκει στο ίδιο και για αυτό το λόγο από 1/1/2016 εντάχθηκαν στον προϋπολογισμό του ΕΤΕΑ οι ανωτέρω Κλάδοι.

Υπενθυμίζουμε ότι τις σχετικές αποφάσεις για τα ανωτέρω εξέδωσε ο υπηρεσιακός Υπουργός και Αεροπαγίτης, Δημήτριος Μουστάκας με την εγκυρότητα της νομικής του κρίσης ήδη από 15/09/2015.

Η παραπληροφόρηση έχει και τα όρια της.