Ο νέος αναπτυξιακός νόμος βρέθηκε στο επίκεντρο της συνάντησης του υπουργού Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού, Γιώργου Σταθάκη με τους προέδρους των εργοδοτικών κοινωνικών εταίρων, Βασίλη Κορκίδη (ΕΣΕΕ), Γιώργο Καββαθά (ΓΣΕΒΕΕ), Ανδρέα Ανδρεάδη (ΣΕΤΕ) και Θεόδωρο Φέσσα (ΣΕΒ), την Παρασκευή 27 Μαϊου.
 
Στο πλαίσιο της συζήτησης έγινε ειδική αναφορά στα εργαλεία του νέου αναπτυξιακού νόμου, όπως οι παρεχόμενες ενισχύσεις διαμέσου του κινήτρου των φοροαπαλλαγών, τα οκτώ προβλεπόμενα καθεστώτα επένδυσης, αλλά και τα ελάχιστα απαιτούμενα όρια υπαγωγής στις ευεργετικές διατάξεις του νομοσχεδίου.

Παράλληλα, υπήρξε ειδική μνεία και για τους κλάδους-γεωγραφικές περιοχές, στους οποίους αναμένεται να δοθεί ιδιαίτερη έμφαση, εξαιτίας του εξωστρεφούς χαρακτήρα και των δυνατοτήτων εξέλιξης που τους διακρίνουν.
 
Όπως αναφέρει ανακοίνωση της ΕΣΕΕ, ο κ. Σταθάκης τόνισε ότι:

  • Η ενίσχυση της παραγωγής και της καινοτομίας, με έμφαση στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, θα αποτελεί μία από τις βασικές συνιστώσες του νέου νόμου. Η δυνατότητα ίδρυσης και αδειοδότησης των επιχειρήσεων σε μία και τρεις ημέρες αντίστοιχα θα τονώσει την επιχειρηματικότητα και θα περιορίσει τη γραφειοκρατία.
  • Φορολογικά συστήματα γειτονικών χωρών, όπως η Αλβανία και η Βουλγαρία, με χαμηλούς φορολογικούς συντελεστές και χαμηλό μισθολογικό κόστος, δεν προσιδιάζουν με το πρότυπο που επιθυμεί να υιοθετήσει η κυβέρνηση. Έμφαση θα δοθεί στην παροχή υπηρεσιών υψηλής προστιθέμενης αξίας και στην αξιοποίηση του υπάρχοντος ποιοτικού επιστημονικού δυναμικού.
  • Οι προηγούμενοι αναπτυξιακοί νόμοι απέτυχαν να προσδώσουν την απαιτούμενη δυναμική στην ελληνική οικονομία και επιχειρηματικότητα, καθώς και πολλά κονδύλια έμειναν ανεκμετάλλευτα αλλά και κατεγράφησαν φαινόμενα διαφθοράς.
  • Αναφορικά με την απορροφητικότητα πόρων του ΕΣΠΑ, οι επιδόσεις είναι από ιδιαίτερα ικανοποιητικές έως άριστες, με αποτέλεσμα να έχουν επιτευχθεί οι στόχοι που είχαν τεθεί από την αρχή.