Στη Βουλή κατατέθηκαν αργά το βράδυ σήμερα οι τροπολογίες με τα υπόπολοιπα προαπαιτούμενα για την εκταμίευση της δόσης 7,5 δισεκατομμυρίων ευρώ.

Το πρώτο κύμα τροπολογιών που κατατέθηκαν σε νομοσχέδιο για κύρωση διεθνών συμβάσεων του υπουργείου Άμυνας αφορά θέματα ενέργειας, αποκρατικοποιήσεων, φορολογίας, ειδικών μισθολογίων, αλλά και δανείων

Για το θέμα του ΕΚΑΣ, ορίζεται η εφαρμογή νέων εισοδηματικών κριτηρίων που θα γίνει από την 1η Ιουνίου και όχι από την 1η Ιανουαρίου του 2016. Έτσι, εκλείπει η ανάγκη επιστροφής αναδρομικών για τους συνταξιούχους. Παράλληλα, αποσαφηνίζεται ότι, με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, εκδιδόμενη σε ετήσια βάση αναπροσαρμόζονται τα ποσά που αναφέρονται στα εισοδηματικά κριτήρια της παραγράφου 1 του άρθρου αυτού, καθώς και τα ποσά του επιδόματος.

Σύμφωνα με την έκθεση του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, με αυτό τον τρόπο προκύπτει δαπάνη της τάξεως των 38 εκατ. ευρώ.

Επίσης, αλλάζει ο τρόπος υπολογισμού των εφάπαξ για τους αυτοαπασχολούμενους. Συγκεκριμένα, ως αποδοχές για τον υπολογισμό του λαμβάνεται υπόψη η τελευταία πενταετία έως και 31/12/2013 και όχι μέχρι την αποχώρηση όπως ίσχυε. Επίσης, ο υπολογισμός γίνεται με συντελεστή 60% και όχι 75%.

Για τα ειδικά μισθολόγια προβλέπεται πως η αναστολή του «παγώματος» δεν θα εφαρμόζεται υπό την προϋπόθεση πως θα ορίζονται θα εξειδικεύονται και θα νομοθετούνται ισοδύναμα μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου. Αν αυτό δεν γίνει εντός της προθεσμίας, τότε «παγώνουν» οι μισθολογικές προαγωγές.

Για τον κόφτη αναφέρεται ότι σε περιπτώσεις φυσικών καταστροφών ή ανωτέρας βίας, η αναστολή ή μείωση του ύψους των δαπανών που θα κόβονται θα απαιτεί συμφωνία και όχι απλή διαβούλευση με τους δανειστές.

Ταυτόχρονα περιλαμβάνονται ρυθμίσεις για τη διοίκηση του Ταμείου Αποκρατικοποιήσεων, καθώς επίσης για τις δημοπρασίες ηλεκτρικής ενέργειας και της διοίκησης του ΑΔΜΗΕ. Ταυτόχρονα αλλάζει ο τρόπος διάθεσης των μετοχών της ΔΕΗ και του ΑΔΜΗΕ. Στην ίδια τροπολογία ορίζεται πως ο διαγωνισμός για στρατηγικό επενδυτή στον ΑΔΜΗΕ θα διεξαχθεί τον Οκτώβριο. Οι ρυθμίσεις δηλαδή που προωθούνται από την τροπολογία δεν περιλαμβάνουν όρο περί πώλησης του 100% του ΑΔΜΗΕ σε περίπτωση αποτυχίας της διαδικασίας, όπως αρχικά είχε ζητηθεί από τους θεσμούς.

Με ξεχωριστή τροπολογία καταργείται αναδρομικά από την 1η Ιανουαρίου ο μειωμένος συντελεστής συμπληρωματικού ΕΝΦΙΑ στα μη ιδιοχρησιμοποιούμενα ακίνητα των Ανωνύμων Εταιρειών Επενδύσεων σε Ακίνητη Περιουσία και ορίζεται εφεξής σε 5,5 τοις χιλίοις. Περιλαμβάνονται επίσης νομοτεχνικές βελτιώσεις για την διανομή κερδών του ΤΧΣ.

Με τη συζήτηση και ψήφιση των τροπολογιών σύμφωνα με το ΥΠΟΙΚ κλείνει ουσιαστικά η αξιολόγηση και ανοίγει ο δρόμος για την εκταμίευση της δόσης, αφού ολοκληρωθούν οι διαδικασίες –όπου απαιτηθεί- από τα εθνικά κοινοβούλια.

Διαβάστε την τροπολογία για το ΕΚΑΣ

Διαβάστε την τροπολογία για τον ΑΔΜΗΕ

Διαβάστε την τροπολογία για τον ΕΝΦΙΑ, το Ταμείο Αποκρατικοποιήσεων, τα ειδικά μισθολόγια και τις διορθώσεις στον «κόφτη»

Διαβάστε την τροπολογία τα «κόκκινα» δάνεια