Πολλά ερωτήματα αφήνει η απάντηση του Επιτρόπου κ. Hogan στην ερώτηση του Ευρωβουλευτή κ. Ν. Ανδρουλάκη σχετικά με τις διαπραγματεύσεις για τη διατλαντική εταιρική σχέση εμπορίου και επενδύσεων (TTIP) στον τομέα των αγροτικών προϊόντων.

Ο κ. Ανδρουλάκης απευθυνόμενος στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή ρώτησε ποιες ειναι οι εξελίξεις στο θέμα των μειώσεων δασμών των γεωγραφικών προϊόντων και αν έχει ήδη συνταχθεί από την Επιτροπή ένας κατάλογος γεωργικών προϊόντων τα οποιά θα εξαιρούνται από την εξάλειψη των δασμών. Ο Επίτροπος Hogan στην απάντησή του επιβεβαίωσε δυστυχώς ότι ο στόχος είναι η πλήρης κατάργηση των δασμών στην πλειοψηφία των αγροτικών προϊόντων, αναφέροντας χαρακτηριστικά ότι "Εναλλακτικές λύσεις στην πλήρη κατάργηση των δασμών, όπως οι δασμολογικές ποσοστώσεις, θα αναζητηθούν για τα πιο ευαίσθητα προϊόντα", χωρίς όμως να τα αναφέρει. Το σημαντικότερο πρόβλημα όμως εντοπίζεται στο γεγονός ότι δεν προβλέπεται καμία ρύθμιση για τα τα προστατευόμενα Ελληνικά αγροτικά, τα οποία θα εξάγονται στις ΗΠΑ.

Όπως αναφέρεται στην απάντηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, "τα μέτρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την προστασία των καταναλωτών, όπως είναι οι κανόνες επισήμανσης των τροφίμων, η νομοθεσία για την επισήμανση της προέλευσης ή της προστασίας των γεωγραφικών ενδείξεων, θα συνεχίσουν να ισχύουν για τα προϊόντα που εισάγονται από τις ΗΠΑ", χωρίς να υπάρχει καμία αναφορά στα εξαγόμενα ευρωπαϊκά προϊόντα.

Τέλος, σημειώνεται στα θετικά το γεγονός ότι ο Επίτροπος δεσμεύεται πως "οι διαπραγματεύσεις για την TTIP δεν θα οδηγήσουν σε υποβάθμιση των προτύπων της ΕΕ για την ασφάλεια των τροφίμων". Όπως δήλωσε ο Ευρωβουλευτής κ. Νίκος Ανδρουλάκης, "Το ΕυρωπαΪκό Κοινοβούλιο και η Σοσιαλιστική Ομάδα έχουν καταστίσει σαφές πως για να γίνει δεκτή η Συμφωνία TTIP πρέπει να πληρούνται συγκεκριμένες προϋποθέσεις, όπως η διασφάλιση της προστασίας των ευρωπαίων πολιτών αλλα και η επίτευξη ευνοϊκών συνθηκών για την ευρωπαϊκή παραγωγή. Η εμπορική συμφωνία με τις ΗΠΑ δεν μπορεί να είναι αυτοσκοπός."