Εμβάθυνση των οικονομικών σχέσεων και της συνεργασίας στο προσφυγικό προβλέπει σε πρώτη φάση ο οδικός χάρτης που υπέγραψαν οι πρωθυπουργοί της Ελλάδας και της Γαλλιας, Αλέξης Τσίπρας και Μανουέλ Βαλς και αποτελεί εφαρμογή της Κοινής Διακήρυξης του Οκτωβρίου για την αναβάθμιση της διμερούς σχέσης στο επίπεδο της Στρατηγικής Εταιρικής Σχέσης.

Σε πρώτη φάση, οι δράσεις θα επικεντρωθούν στην εμβάθυνση των διμερών οικονομικών και εμπορικών σχέσεων καθώς και της πολιτιστικής συνεργασίας και της εκπαίδευσης, με έμφαση στις δράσεις για τη νεολαία.

Παράλληλα, δεδομένης της προσφυγικής κρίσης, είναι σκόπιμο να επιχειρηθεί η ενίσχυση της ελληνο-γαλλικής συνεργασίας στους τομείς της ασφάλειας, της μετανάστευσης, της δικαιοσύνης και της άμυνας.

Στόχος του Οδικού Χάρτη είναι το επίπεδο των σχέσεων στους συγκεκριμένους τομείς να αντανακλά τις μακραίωνες σχέσεις στενής συνεργασίας των δύο λαών και των δύο χωρών, τη διαχρονική φιλία καθώς και τις κοινές αξίες που ενώνουν την Ελλάδα και τη Γαλλία.

Αναλυτικά τι περιλαμβάνει ο οδικός χάρτης

Για την υλοποίηση του Οδικού Χάρτη, τα δύο μέρη συμφώνησαν να προωθήσουν τη συνεργασία και τις διμερείς ανταλλαγές σε όλους τους τομείς.

Τα Υπουργεία Εξωτερικών των δύο χωρών θα δίνουν την απαιτούμενη ώθηση και θα διασφαλίζουν, μέσω τακτικών συναντήσεων, σε επίπεδο Γενικών Γραμματέων, και στις οποίες θα συμμετέχουν, κατά περίπτωση, τα λοιπά συναρμόδια Υπουργεία, την πορεία υλοποίησης των δράσεων που αποφασίζονται στο πλαίσιο του Οδικού Χάρτη.οδικός χάρτης για τη στρατηγική σχέση Ελλάδας - Γαλλίας