Ερώτηση για τα κριτήρια με τα οποία εξαιρέθηκαν από την λίστα Προϊόντων Προστατευόμενης Ονομασίας Προέλευσης η φέτα και οι ελιές Καλαμών απηύθυνε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή η ευρωβουλευτής της ΝΔ και του ΕΛΚ Μαρία Σπυράκη. 

Η ευρωβουλευτής ζητά ενημέρωση για τις διατάξεις και την αιτιολογία στην οποία στηρίχτηκε η εξαίρεση καθώς και αν στο εξής ακόμη και τρίτες χώρες θα μπορούν να παράγουν και να πωλούν προϊόντα  με τις ονομασίες «φέτα» και «ελιές Καλαμών».

Η Μαρία Σπυράκη επισημαίνει ότι στη συμφωνία δεν αναγνωρίζεται η ταυτότητα και η ονομασία της φέτας ως ελληνικού μόνο προϊόντος, δηλαδή παραγωγοί από τη Ν.Αφρική θα μπορούν να παράγουν, να εμπορεύονται και να εξάγουν τυροκομικά προϊόντα, υπό την επωνυμία «South Africa Feta», «Feta style» ή «Feta type».

Τέλος η ευρωβουλευτής της ΝΔ και του ΕΛΚ ζητά να μάθει και ποιες ήταν οι θέσεις των κρατών – μελών κατά τη σχετική διαπραγμάτευση.

Ολόκληρη η ερώτηση της Μαρίας Σπυράκη προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει ως εξής:

Την 1/6/2016, το Συμβούλιο ενέκρινε εξ ονόματος της ΕΕ, την υπογραφή και προσωρινή εφαρμογή της συμφωνίας οικονομικής εταιρικής σχέσης μεταξύ της Ε.Ε και της ομάδας ΣΟΕΣ της Κοινότητας για την Ανάπτυξη της Μεσημβρινής Αφρικής. 
 
Η υπογραφή της συμφωνίας οικονομικής εταιρικής σχέσης θα πραγματοποιηθεί στις 10/6/2016. 
 
Στη συμφωνία δεν αναγνωρίζεται η ταυτότητα και η ονομασία της φέτας ως ελληνικού μόνο προϊόντος. Δηλαδή παραγωγοί από τη Ν.Αφρική θα μπορούν να παράγουν, να εμπορεύονται και να εξάγουν τυροκομικά προϊόντα, υπό την επωνυμία "South Africa Feta”,"Feta style”ή "Feta type”. 
 
Πρακτικά, ακυρώνεται το καθεστώς προστασίας ΠΟΠ για τη ελληνική φέτα και την ονομασία της. Από τη λίστα της προστασίας ΠΟΠ εξαιρούνται και οι ελιές Καλαμών, υπό την προϋπόθεση μη παραπλάνησης του καταναλωτή αναφορικά με την περιοχή προέλευσης. 
 
Τα ζητήματα αυτά αποκτούν σημασία εν όψει και άλλων εν εξελίξει διαπραγματεύσεων εμπορικών συμφωνιών, όπως η ΤΤIP. 
 
Ερωτάται η Επιτροπή: 

1. Περιορίζει η προαναφερόμενη εμπορική συμφωνία μεταξύ Ε.Ε. και τρίτης χώρας την εφαρμογή διατάξεων του ενωσιακού δικαίου, όπως αυτό που αφορά τα προϊόντα ΠΟΠ;
2. Στη βάση ποιών διατάξεων και με ποια αιτιολογία εξαιρέθηκαν από τη λίστα των προϊόντων ΠΟΠ η ελληνική φέτα και οι ελιές καλαμών;
3. Ποιες ήταν οι θέσεις των κρατών – μελών σχετικά με το συγκεκριμένο ζήτημα κατά τη σχετική διαπραγμάτευση;