Η επίκαιρη ερώτηση της ΝΔ με θέμα «Ζητήματα λειτουργίας της φορολογικής διοίκησης και αποτελεσματικότητας των φορολογικών ελέγχων και μηχανισμών για τον περιορισμό της φοροδιαφυγής» συζητείται σήμερα στις 17:15 στην Ολομέλεια της Βουλής

Κατά τη διάρκεια της συζήτησης, το υπουργείο Οικονομικών θα καταθέσει όλα τα σχετικά στοιχεία για το συγκεκριμένο θέμα.

Η επίκαιρη ερώτηση της ΝΔ