Εκτός ατζέντας του Eurogroup θα βρεθεί η Ελλάδα κατά τη συνεδρίαση της Πέμπτης.

Το όργανο θα απασχολήσει ο πληθωρισμός στην Ευρωζώνη, τα συνταξιοδοτικά συστήματα των κρατών - μελών και η αξιολόγηση του ΔΝΤ στο πλαίσιο του άρθρου ΙV του καταστατικού του.

Το θέμα του προγράμματος δεν θα συζητηθεί καθώς η επικύρωση και τυπικά της ολοκλήρωσης της πρώτης αξιολόγησης και η έγκριση της εκταμίευσης θα αποφασιστεί στο πλαίσιο της ετήσιας συνεδρίασης των Διοικητών του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Σταθερότητας (ESM), που θα λάβει χώρα πριν από την έναρξη του Eurogroup και στην οποία επίσης συμμετέχουν οι υπουργοί Οικονομικών των κρατών - μελών της Ευρωζώνης.

Σε ό,τι αφορά τον πληθωρισμό και τις συναλλαγματικές ισοτιμίες, οι υπουργοί Οικονομικών θα ανταλλάξουν απόψεις βάσει αξιολόγησης της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Επιπλέον, το Eurogroup θα εξετάσει τους μακροπρόθεσμους κινδύνους που απειλούν τη βιωσιμότητα των συνταξιοδοτικών συστημάτων των κρατών μελών της Ευρωζώνης, εστιάζοντας την προσοχή της στους κινδύνους που συνδέονται με τη μακροοικονομική και δημογραφική αβεβαιότητα. Στόχος της συζήτησης είναι ο τρόπος περιορισμού των κινδύνων αυτών μέσω των κυβερνητικών πολιτικών.

Τέλος, η επικεφαλής του ΔΝΤ, Κριστίν Λαγκάρντ θα παρουσιάσει τα αποτελέσματα της αξιολόγησης του Ταμείου σε σχέση με τις προοπτικές και τα μέτρα όσον αφορά την Ευρωζώνη.