Νέα προειδοποίηση σχετικά με τα επείγοντα μέτρα που πρέπει να πάρει η Ελλάδα ώστε να ευθυγραμμιστεί πλήρως με τα ευρωπαϊκά πρότυπα της ΕΕ για το άσυλο απηύθυνε σήμερα η Κομισιόν.

Η εν λόγω σύσταση της Επιτροπής αναφέρει πως η Ελλάδα, παρά τη δυσχερή κατάσταση που αντιμετωπίζει καταβάλλει συνεχείς προσπάθειες για τη βελτίωση του συστήματος ασύλου της από το Φεβρουάριο όταν εκδόθηκε η πρώτη σύσταση, συμπεριλαμβανομένης της αύξησης της συνολικής ικανότητας υποδοχής, καθώς και της αποτελεσματικότητας της υπηρεσίας ασύλου, της δημιουργίας ενός πλαισίου για την παροχή δωρεάν νομικής αρωγής και νέων αρχών υποβολής προσφυγών. Ωστόσο, υπάρχει αρκετό περιθώριο προόδου που πρέπει να επιτευχθεί πριν να είναι δυνατή η επανέναρξη των μεταφορών προς την Ελλάδα βάσει του καθεστώτος του Δουβλίνου, μέχρι το τέλος του έτους όπως είναι ο στόχος.

Ο Επίτροπος Μετανάστευσης  Δημήτρης Αβραμόπουλος δήλωσε σχετικά:

Ενώ οι προκλήσεις και η πίεση της μεταναστευτικής κρίσης συνεχίζονται τους τελευταίους μήνες, η Ελλάδα έχει σημειώσει αδιαμφισβήτητη πρόοδο ως προς την βελτίωση του συστήματος ασύλου της παρέχοντας έτσι καλύτερες συνθήκες στους πρόσφυγες και μετανάστες". Η Επιτροπή, μαζί με τα άλλα κράτη μέλη, θα εξακολουθήσει να στηρίζει την Ελλάδα για την επαρκή διαχείριση του υψηλού αριθμού αιτούντων άσυλο που βρίσκονται στην Ελλάδα, ούτως ώστε να είναι σε θέση να επανέλθει σταδιακά στο σύστημα του Δουβλίνου.

Τα όσα αναφέρει η Κομισιόν αποτελούν οδικό χάρτη για τα μέτρα που πρέπει να λάβει ώστε να διασφαλιστεί η λειτουργία του συστήματος ασύλου και η Ελλάδα να επανενταχθεί στο σύστημα του Δουβλίνου.

Αξιοποιώντας την οικονομική ενίσχυση της Επιτροπής, η Ελλάδα έχει αυξήσει σημαντικά την συνολική ικανότητα υποδοχής της, τόσο για παράτυπους μετανάστες όσο και για αιτούντες διεθνή προστασία, και έχει καταγράψει πρόοδο στη σύσταση περιφερειακών υπηρεσιών ασύλου καθώς και στην πρόσληψη πρόσθετου προσωπικού για την υπηρεσία ασύλου, με σκοπό την αύξηση της ικανότητας επεξεργασίας των αιτήσεων. Η ελληνική υπηρεσία ασύλου διαθέτει πλέον διπλάσιους ανθρώπινους πόρους σε σχέση με εκείνους που διέθετε το 2015 και έχει σημειώσει σημαντική πρόοδο σχετικά με την διευθέτηση των επί μακρόν εκκρεμών υποθέσεων ασύλου, αναφέρεται χαρακτηριστικά.

Τα μέτρα που πρέπει να ληφθούν

Ως προς τα μέτρα που πρέπει να ληφθούν, η Κομισιόν εστιάζει στα εξής:

  • στην εδραίωση κατάλληλων μόνιμων και προσωρινών ανοικτών κέντρων υποδοχής και στη διασφάλιση πως όλες οι εν λόγω εγκαταστάσεις προσφέρουν επαρκείς συνθήκες υποδοχής, συμπεριλαμβανομένης της πρόσβασης στην εκπαίδευση για τους ανήλικους,
  • στην αποτελεσματική πρόσβαση στη διαδικασία ασύλου, μεταξύ άλλων διασφαλίζοντας ότι η ελληνική υπηρεσία ασύλου είναι επαρκώς στελεχωμένη και οργανωμένη,
  • στην ίδρυση χωρίς καθυστέρηση νέας αρχής υποβολής προσφυγών η οποία θα είναι επαρκώς στελεχωμένη για την αντιμετώπιση όλων των εκκρεμών και μελλοντικών προσφυγών,
  • στην εξασφάλιση της πρόσβασης σε δωρεάν νομική αρωγή στην πράξη,
  • στη δημιουργία υποδομών για ευάλωτους αιτούντες, συμπεριλαμβανομένων των ασυνόδευτων ανηλίκων και της κατά προτεραιότητα δημιουργίας αρμόζουσας διαδικασίας επιτροπείας.

Σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η Ελλάδα θα πρέπει να υποβάλει έκθεση προόδου μέχρι τα τέλη Ιουλίου και έπειτα σε μηνιαία βάση για επιδεικνύει τους τομείς στους οποίους έχει επιτευχθεί πρόοδος και τι μέτρα λαμβάνουν οι ελληνικές αρχές για την αντιμετώπιση των ανεπαρκειών που υφίστανται στο σύστημα ασύλου.