Την πλήρη διερεύνηση κάθε σκιάς ή καταγγελίας ιδιαίτερα όταν η καταγγελία αφορά την δικαιοσύνη που είναι ο πυλώνας της δημοκρατίας ζητάει η Ένωση Κεντρώων.

Όπως αναφέρεται στην σχετική ανακοίνωση "επί του προκειμένου στην υπόθεση Πολάκη, ο μεν κ. Πολάκης οφείλει να αποδείξει τα όσα υπαινίσσεται, οι δε άλλοι που ζητάνε την κεφαλή του επί πίνακι είναι τελείως σίγουροι ότι έχουμε πατάξει το έγκλημα και την εγκληματικότητα σε όλους τους τομείς;"