Αύριο αναμένεται να συνεδριάσει το Κυβερνητικό Συμβούλιο Κοινωνικής Πολιτικής (ΚΥ.Σ.ΚΟΙ.Π.), με θέμα «Δημόσιες Πολιτικές Αντιμετώπισης των Εξαρτήσεων».

Η ειδική θεματική συνεδρίαση πραγματοποιείται ενόψει της Παγκόσμιας Ημέρας κατά των Ναρκωτικών στις 26 Ιουνίου.

Αντικείμενο είναι η αξιοποίηση των θετικών παραδειγμάτων και των βέλτιστων πρακτικών στους τομείς της πρόληψης και της αντιμετώπισης των εξαρτήσεων, με σκοπό την ενίσχυση των δημόσιων πολιτικών με τρόπο που να ανταποκρίνεται στις σύγχρονες ανάγκες.

Ο ολοκληρωμένος σχεδιασμός και η αποτελεσματική υλοποίηση δημόσιων πολιτικών για την αντιμετώπιση των εξαρτήσεων συνιστούν σημαντικούς πυλώνες του Νέου Κοινωνικού Κράτους.

Στη συνεδρίαση θα λάβει μέρος ο Υπουργός Δικαιοσύνης και θα συμμετάσχουν οι ακόλουθοι εποπτευόμενοι φορείς του Υπουργείου Υγείας:

  • Κέντρο Θεραπείας Εξαρτημένων Ατόμων (ΚΕΘΕΑ)
  • Μονάδα Απεξάρτησης 18 Άνω – Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Αττικής (18 Άνω)
  • Οργανισμός Κατά των Ναρκωτικών (ΟΚΑΝΑ)
  • Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης (ΨΝΘ)