Θετική χαρακτηρίζει την απόφαση της ΕΚΤ για άρση του waiver ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Χρήστος Σταϊκούρας, ο οποίος ωστόσο τονίζει πως η κυβέρνηση έβαλε σε μεγάλους κινδύνους το τραπεζικό σύστημα.

«Αυτό που χρειάζεται πλέον είναι η αποκατάσταση της σταθερότητας, η εμπέδωση κλίματος εμπιστοσύνης και η ορθολογική αντιμετώπιση του υψηλού συσσωρευμένου αποθέματος μη – εξυπηρετούμενων δανείων, ώστε να γίνει καλύτερη διαχείριση του ενεργητικού και του παθητικού των τραπεζικών ιδρυμάτων. Επίσης, να αρθούν οι κεφαλαιακοί περιορισμοί, να συμμετάσχει η χώρα στο πρόγραμμα ποσοτικής χαλάρωσης της ΕΚΤ και να υπάρξει σταδιακά πιστωτική επέκταση, τα οποία αποτελούν βασικές προϋποθέσεις για την ενίσχυση της ρευστότητας στην οικονομία» τονίζει ο κ. Σταϊκούρας και προσθέτει:

Δυστυχώς, όμως, το οδυνηρό ‘’αποτύπωμα’’ της Κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ - ΑΝΕΛ, στη δομή και λειτουργία του τραπεζικού τομέα, είναι απόλυτα ευκρινές. Η ανερμάτιστη διακυβέρνηση των ΣΥΡΙΖΑ – ΑΝΕΛ και η καταστροφική διαπραγμάτευση οδήγησαν τη χώρα στο να ‘’περιπλανάται’’ βυθιζόμενη, με αποτέλεσμα το τραπεζικό σύστημα να βρεθεί αντιμέτωπο με μεγάλους κινδύνους. Οι κίνδυνοι, μάλιστα, διογκώθηκαν μετά την τραπεζική αργία και τους κεφαλαιακούς περιορισμούς.

Και αυτό γιατί, μεταξύ άλλων, από τις αρχές του 2015:

  • Οι καταθέσεις στα πιστωτικά ιδρύματα παρουσίασαν τη μεγαλύτερη εκροή από την αρχή της κρίσης
  • Η χρηματοδότηση του τραπεζικού συστήματος γινόταν σχεδόν αποκλειστικά από τον μηχανισμό παροχής έκτακτης ρευστότητας (ELA) με υψηλότερο κόστος, το οποίο επιβάρυνε σημαντικά την κερδοφορία και την κεφαλαιακή επάρκεια των τραπεζών και μέρος του μετακυλίθηκε στο δανεισμό της πραγματικής οικονομίας. Μάλιστα, ακόμη και μετά τη χθεσινή απόφαση της Ε.Κ.Τ. η εξάρτηση από τον ELA θα υπερβεί τα 60 δις ευρώ, από μηδενική εξάρτηση στο τέλος του 2014
  • Η ποιότητα του ενεργητικού των τραπεζών επιδεινώθηκε, καθώς αυξήθηκαν ραγδαία τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια
  • Η αξία των τραπεζικών μετοχών ‘’κατέρρευσε’’
  • Και μία νέα ανακεφαλαιοποίηση κατέστη αναπόφευκτη, με μεγάλο κόστος για τους φορολογούμενους, απώλεια αξιόλογων περιουσιακών στοιχείων (π.χ. Finansbank στην περίπτωση της Εθνικής Τράπεζας), αβεβαιότητα για τους εργαζόμενους, τεράστια ζημία για τους μετόχους, μικρούς και μεγάλους, ιδιώτες και Δημόσιο.

«Η χθεσινή απόφαση είναι θετική. Όμως, για να ενισχυθεί η ρευστότητα στην οικονομία προϋποθέτουν σταθερότητα και εμπιστοσύνη» αναφέρει ο βουλευτής της ΝΔ και καταλήγει:

Προϋποθέτουν κυβερνητική αξιοπιστία και σοβαρότητα τα οποία σήμερα δεν υφίστανται.