Η ανεργία συνδέεται με τις ευέλικτες μορφές απασχόλησης, υποστηρίζει με ερώτησή του στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή ο ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Κώστας Χρυσόγονος, παραθέτοντας στοιχεία, όχι μόνο ευρωπαϊκά, για τα αρνητικά αποτελέσματα στην απασχόληση.

Σε μια περίοδο που έχει ανοίξει η συζήτηση σην Επιτροπή των εργασιακών για «περισσότερη ευελιξία», ο ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ απευθυνόμενος στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, παρουσίασε στοιχεία έρευνας του Συμβουλίου Οικονομικών Αναλυτών του Προέδρου των ΗΠΑ, βάσει των οποίων προκύπτει μείωση του εργατικού δυναμικού αντρών ηλικίας 25-64 ετών, συνδέοντας το φαινόμενο αυτό με τις ελαστικές μορφές εργασίας και την έλλειψη ρυθμιστικού πλαισίου προστασίας των εργαζομένων.

Παράλληλα κάλεσε την Επιτροπή να παρουσιάσει δικά της στοιχεία για τις συνέπειες των ευέλικτων μορφών εργασίας στην Ευρώπη, αλλά και να αξιοποιήσει τα συμπεράσματα των υπάρχοντων ερευνών στο πλαίσιο της δεύτερης αξιολόγησης του ελληνικού προγράμματος, με στόχο την αποφυγή παραβίασης δικαιωμάτων των εργαζομένων.

Όπως ανέφερε ο ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, «η έρευνα του Συμβουλίου Οικονομικών Αναλυτών του Προέδρου των ΗΠΑ που δημοσιεύτηκε τον Ιούνιο 2016 αναφέρεται στη μείωση του εργατικού δυναμικού των αντρών ηλικίας 25-64. Το 1954 το 98% των ανδρών ηλικίας 25-64 εργάζονταν ή έψαχναν εργασία, ενώ σήμερα το ποσοστό έχει μειωθεί στο 88%. Τα στοιχεία που αναλύονται είναι ιδιαιτέρως ανησυχητικά, καθώς άνδρες στην πιο παραγωγική τους ηλικία έχουν αποσυρθεί εντελώς από την εργασιακή αγορά, με δυσμενείς επιπτώσεις στην ευρύτερη οικονομική ανάπτυξη. Η έρευνα συνδέει το ανωτέρω φαινόμενο με τις ελαστικές μορφές εργασίας και την έλλειψη επαρκούς ρυθμιστικού πλαισίου που να προστατεύει τους εργαζόμενους, τονίζοντας πως η απορρύθμιση των σχέσεων εργασίας επιφέρει απρόβλεπτα αποτελέσματα που υπερνικούν τα όποια θετικά».

Ακολούθως κατέθεσε συγκεκριμένες ερωτήσεις στην αρμόδια Επιτροπή:

1. Έχει προβεί σε ανάλογη ανάλυση για τις συνέπειες της αύξησης των ευέλικτων μορφών εργασίας και τις συνέπειές τους εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης;

2. Πώς μπορούν να αξιοποιηθούν τα συμπεράσματα της ανωτέρω έρευνας στο πλαίσιο της τρέχουσας δεύτερης αξιολόγησης του ελληνικού προγράμματος, ώστε να μην παραβιασθούν τα δικαιώματα των εργαζομένων που κατοχυρώνονται στον Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ένωσης;