Έντονες διαμαρτυρίες κατά του υπουργείου Ναυτιλίας εκφράζει με επιστολή της η COSCO στον πρόεδρο της ΤΑΙΠΕΔ για τη σύμβαση παραχώρησης του ΟΛΠ.

Η κινεζική εταιρεία καταγγέλλει πως το νομοσχέδιο που κατατέθηκε με τη μορφή του κατεπείγοντος χτες στη Βουλή έχει διαφορές σε σχέση με αυτό που υπεγράφη στη σύμβαση παραχώρησης με τους Κινέζους στις 8 Απριλίου.

Η πλευρά της Cosco  επισημαίνει τις  επτά μεγάλες μονομερείς αλλαγές και φέρεται  αποφασισμένη, εφόσον δεν γίνουν οι πρέπουσες αλλαγές, να κάνει πίσω από η συμφωνία παραμονή της επίσκεψης του  Αλέξη Τσίπρα στο Πεκίνο.

Ανάμεσα σε άλλα η COSCO αναφέρει:

Με την κατάθεση του σχεδίου κυρωτικού νόμου της νέας Σύμβασης Παραχώρησης μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και της ΟΛΠ ΑΕ βρεθήκαμε αντιμέτωποι με μία πολύ δυσάρεστη έκπληξη, καθώς το περιεχόμενο του συγκεκριμένου σχεδίου συνιστά πλήρη ανατροπή των όσων η εταιρία μας, COSCO HK, συμφώνησε με το ΤΑΙΠΕΔ στα πλαίσια της εξαγοράς του πλειοψηφικού πακέτου της ΟΛΠ ΑΕ. Το σχέδιο του κυρωτικού νόμου, που κατατέθηκε χτες 28.6.2016, προς ψήφιση στη Βουλή, αποτελεί ένα εντελώς διαφορετικό κείμενο από το αντίστοιχο σχέδιο κυρωτικού νόμου που έχει προσαρτηθεί ως Παράρτημα 13 και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της σύμβασής μας με το ΤΑΙΠΕΔ για την πώληση των μετοχών της ΟΛΠ ΑΕ. Το σημαντικότερο όμως είναι πως το κατατεθέν σχέδιο νόμου δεν είναι μόνο διαφορετικό αλλά και εντελώς αντίθετο αφενός με βασικούς όρους της συγκεκριμένης συμφωνίας, αφετέρου με τα δεδομένα επί των οποίων βασίστηκε η οικονομική προσφορά της εταιρείας μας για τη εξαγορά της ΟΛΠ ΑΕ.

Θεωρούμε πως είναι εντελώς σαφές ότι δεν αναφερόμαστε στο δικαίωμα της Ελληνικής Βουλής να νομοθετεί ελεύθερα, αλλά στο κυρίαρχο δηλαδή δικαίωμα της Ελληνικής Πολιτείας, το οποίο σεβόμαστε και τιμούμε απόλυτα, αλλά ούτε και στο δικαίωμα της Επιτροπής σας για νομοπαρασκευαστικής φύσης παρεμβάσεις στο συμβατικά συμφωνημένο κείμενο του σχεδίου νόμου που έχει προσαρτηθεί στο σχέδιο ΣΠ Παράρτημα 13 στην υπογραφείσα μεταξύ μας ΣΠΜ. Εν προκειμένω όμως οι τροποποιήσεις του συμβατικά συμφωνημένου σχεδίου νόμου αποτελούν μία πρωτοφανή απόπειρα του Υπουργείου Ναυτιλίας (ενώ το ίδιο έχει ήδη εγκρίνει το Παράρτημα 13) να υποκαταστήσει πλήρως τη διοίκηση της ΟΛΠ, να καταστήσει (με οριζόντιες συμβάσεις του κατατεθέντος νομοσχεδίου) ανενεργές σχεδόν το σύνολο των διατάξεων της Σύμβασης Παραχώρησης και να τροποποιήσει δια νόμου την συναφθείσα συμφωνία για την αγοραπωλησία του πλειοψηφικού πακέτου των μετοχών της ΟΛΠ ΑΕ.

Αν και πιθανώς έχετε αντιληφθεί το μέγεθος της βλάβης που μπορεί να προκαλέσει η ψήφιση του συγκεκριμένου νομοσχεδίου, όπως εισάγεται προς ψήφιση, από την Ελληνική Βουλή, ωστόσο θα θέλαμε να κάνουμε μία σύντομη αποτύπωση των κρισιμότερων ζητημάτων που ανακύπτουν από την τυχόν ψήφιση του σχεδίου νόμου όπως διαμορφώθηκε από το Υπουργείο Ναυτιλίας καθώς αυτό:
1.       Προχώρησε σε πλήρη διαγραφή του άρθρου 5 του συμφωνημένου σχεδίου κυρωτικού νόμου στο οποίο ουσιαστικά περιγραφόταν το δικαίωμα της ΟΛΠ ΑΕ να εκδώσει νέους κανονισμούς που αφορούν τον πυρήνα της εμπορικής δραστηριότητας της ιδιωτικής πλέον ΟΛΠ ΑΕ, όπως ακριβώς συμβαίνει σε κάθε άλλη ιδιωτική επιχείρηση στην Ελλάδα.  

2.       Διέγραψε από την παράγραφο 3 του άρθρου 9 (που αντιστοιχεί στο άρθρο 10 του συμφωνημένου σχεδίου κυρωτικού νόμου) την αυτονόητη σε κάθε μεγάλη σύμβαση παραχώρησης υποχρέωση της δημόσιας διοίκησης να αποκρίνεται εντός συγκεκριμένου χρονικού διαστήματος για τη χορήγηση έγκρισης μετά από την υποβολή σχετικών μελετών. Η COSCO για να αναλάβει την ευθύνη να εκτελέσει ένα τεράστιο πρόγραμμα επενδύσεων εντός ενός πολύ σύντομου χρονικού διαστήματος, βασίστηκε κυρίως σε αυτή την ασφαλιστική δικλείδα της έγκαιρης έκδοσης των απαιτούμενων εγκρίσεων και αδειών. Η μη ύπαρξή της δεν θα άλλαζε απλά το προσφερόμενο από την εταιρία μας οικονομικό αντάλλαγμα, αλλά θα έθετε εν αμφιβόλω ακόμη και την υποβολή της οικονομικής προσφοράς καθώς οι συνέπειες για τον ΟΛΠ σε περίπτωση μη έγκαιρης εκτέλεσης των υποχρεωτικών επενδύσεων είναι ανυπολόγιστες

3.       Μας αφαιρέθηκε το δικαίωμα να λαμβάνουμε υπόψιν μας κατά την εφαρμογή των τιμολογιακών μας πολιτικών (κάτι το οποίο αποτελεί υποχρέωση κάθε διοίκησης) την αποτελεσματική εμπορική λειτουργία και την ανταγωνιστικότητα του Λιμένα Πειραιά, παρά το γεγονός ότι παρέμεινε η ρητή υποχρέωση για την τήρηση της αρχής της αναλογικότητας, της ίσης μεταχείρισης και της απαγόρευσης διάκρισης. Την ίδια μάλιστα στιγμή που το ΕΔ μας υποχρεώνει να επιτυγχάνουμε συγκεκριμένους χρηματοοικονομικούς δείκτες της ΟΛΠ ΑΕ προκειμένου να αποδεικνύουμε διαρκώς την οικονομική ευρωστία της εταιρείας.

4.       Έχει διαγράψει τη ρητή αναφορά περί μη υποχρέωσης της ΟΛΠ ΑΕ να ακολουθεί μετά την ιδιωτικοποίηση τις τυπικές διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων

5.       Κατέστησε στην πράξη ανενεργό το δικαίωμα του Ελληνικού Δημοσίου να εκδίδει πρωτόκολλα διοικητικής αποβολής καθιστώντας εφαρμοστέες τις διατάξεις του Κώδικά Δήμων και Κοινοτήτων που καμίας απολύτως εφαρμογής δεν τυγχάνουν στα ζητήματα υποδομών που ανήκουν απευθείας στο Ελληνικό Δημόσιο.

6.       Αφαίρεσε από το Διαιτητικό Δικαστήριο το δικαίωμα να επιλέξει τον εφαρμοστέο κατά την κρίση του κανόνα κατά την εκδίκαση συγκεκριμένης διαφοράς μεταξύ των συμβαλλομένων μερών και ορίσατε μονομερώς τη συμπληρωματική εφαρμογή των διατάξεων του ΑΚ.

7.       Υποβάθμισε την ισχύ της ΣΠ έναντι των παράγωγων της συμβάσεων μέσω της διαγραφής της ρητής αναφοράς περί υπεροχής της.

Διαβάστε ολόκληρη την επιστολή: