Η πρώτη σύνοδος του Παγκόσμιου Φόρουμ για την παραγωγικότητα, το οποίο σύστησε ο ΟΟΣΑ θα λάβει χώρα στις 7 και 8 Ιουλίου στη Λισαβόνα.

«Η παραγωγικότητα αποτελεί βασικό καθοριστικό παράγοντα για το βιοτικό επίπεδο και η αύξησή της θα καθοδηγεί όλο και περισσότερο τις οικονομικές επιδόσεις στο μέλλον», αναφέρει σε ανακοίνωσή του ο ΟΟΣΑ, προσθέτοντας ότι η γενική επιβράδυνση της αύξησης της παραγωγικότητας από τις αρχές του αιώνα έχει οδηγήσει πολλές χώρες του ΟΟΣΑ να εστιάσουν την οικονομική πολιτική τους σε αυτό το οικονομικό μέγεθος.

Στη σύνοδο της Λισαβόνας θα παραβρεθούν υψηλόβαθμοι διαμορφωτές της οικονομικής πολιτικής, υψηλού επιπέδου ερευνητές και άλλοι ενδιαφερόμενοι από περισσότερες από 40 αναπτυγμένες και αναδυόμενες χώρες, για να συζητήσουν ένα φάσμα θεμάτων σχετικών με την αύξηση της παραγωγικότητας, που περιλαμβάνει:

•    Τον ρόλο της δημόσιας πολιτικής για τη στήριξη της αύξησης της παραγωγικότητας
•    Τις παράπλευρες συνέπειες της παραγωγικότητας, τη διάχυσή τους και τις δημόσιες πολιτικές
•    Τις αποκλίσεις στην παραγωγικότητα και τις συνέπειες για την κοινωνική ενσωμάτωση
•    Τη διασύνδεση μεταξύ εμπορίου, παγκόσμιων αλυσίδων αξίας και παραγωγικότητας
•    Την καταλληλότητα των θεσμών για πολιτικές αύξησης της παραγωγικότητας και
•    Την παραγωγικότητα του δημόσιου τομέα