Παράδοξα όχι μόνο στους συσχετισμούς των πολιτικών δυνάμεων αλλά και στις ρυθμίσεις του αυτές καθ’ αυτές δημιουργεί ο νέος εκλογικός νόμος που μπήκε το απόγευμα για συζήτηση στην επιτροπή δημόσιας διοίκησης της Βουλής.

Και αυτό γιατί ο τρόπος με τον οποίο είναι δομημένο το νομοσχέδιο, φαίνεται ότι υποχρεώνει όλα τα κόμματα να πάρουν θέση αναφορικά με τον τρόπο κατανομής των εδρών, χωρίς ωστόσο αυτό να συνδέεται άμεσα με το ποσοστό του 3% και τη διάσπαση των περιφερειών.

Έτσι, είναι πιθανό Κοινοβουλευτικές Ομάδες (ΚΚΕ) ν’ αναγκαστούν στην πράξη να στηρίξουν με τη ψήφο τους το άρθρο 2 του εκλογικού νόμου  που εξειδικεύει τον αναλογικό τρόπο με τον οποίο θα μοιράζονται οι έδρες στα κόμματα που μπαίνουν στη Βουλή, επιτρέποντας,  επιτρέποντας στη διάταξη να φτάσει τις 200 ψήφους. Την ίδια στιγμή όμως και παρά τη συμφωνία στη κατανομή των εδρών, πιθανότατα ο εκλογικός νόμος να μην περάσει άμεσα, εξαιτίας της μη ψήφισης του ακροτελεύτιου άρθρου από την αυξημένη πλειοψηφία των 2/3.

«Για τον καθορισμό των εδρών που δικαιούται κάθε εκλογικός σχηματισμός, το σύνολο των ψήφων που συγκέντρωσε στην Επικράτεια πολλαπλασιάζεται με τον αριθμό 300. Το γινόμενο τους διαιρείται με το άθροισμα των έγκυρων ψηφοδελτίων που συγκέντρωσαν στην Επικράτεια όσοι σχηματισμοί συμμετέχουν στην κατανομή των εδρών, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 5. Οι έδρες που δικαιούται κάθε σχηματισμός στην Επικράτεια είναι το ακέραιο μέρος του πηλίκου της διαίρεσης. Αν το άθροισμα των ως άνω ακέραιων μερών των πηλίκων υπολείπεται του αριθμού 300, τότε παραχωρείται, κατά σειρά, ανά μία έδρα και ως τη συμπλήρωση αυτού του αριθμού στους σχηματισμούς, των οποίων τα πηλίκα εμφανίζουν τα μεγαλύτερα δεκαδικά υπόλοιπα», αναφέρει χαρακτηριστικά η πρώτη παράγραφος του επίμαχου άρθρου.

Η επίμαχη διάταξη είναι πιθανό να λάβει αν όχι 200, σίγουρα ένα αριθμό πολύ κοντά σε αυτό, καθώς, μαζί με τη συγκυβέρνηση θετικοί εμφανίζονται η ΧΑ, το ΚΚΕ και η ΕΚ, ενώ ερωτηματικό παραμένει η στάση του ΠΑΣΟΚ.

Σε κάθε περίπτωση για να περάσουν άμεσα οι αλλαγές (άρθρα 2-3) θα πρέπει να υπερψηφιστεί το άρθρο 4 που αφορά στην έναρξη ισχύος: «Η ισχύς του παρόντος νόμου αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Ειδικά η ισχύς των άρθρων 2 και 3 αρχίζει από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, των ανωτέρω άρθρων εφαρμοζομένων από τις αμέσως επόμενες γενικές βουλευτικές εκλογές, οποτεδήποτε και αν αυτές διεξαχθούν, τηρουμένων των προϋποθέσεων της παραγράφου 1 του άρθρου 54 του Συντάγματος, ήτοι της υπερψήφισης του παρόντος άρθρου από την πλειοψηφία των δύο τρίτων του όλου αριθμού των βουλευτών».

Σημειώνεται πως αναμένεται να κατατεθεί νομοτεχνική βελτίωση που θα επιβεβαιώνει πως η υπερψήφιση του άρθρου 4 είναι που θα επιτρέψει στον εκλογικό νόμο να εφαρμοστεί άμεσα.