Για διεύρυνση της ανισότητας ανάμεσα στην ηπειρωτική και νησιωτική χώρα κάνει λόγο η ευρωβουλευτής της ΝΔ Μαρία Σπυράκη με αφορμή την αναδιοργάνωση των υποθηκοφυλακείων σε διάφορες περιοχές.

Η ευρωβουλευτής επισημαίνει ότι δεδομένου ότι με το νομοσχέδιο αυτό οι κάτοικοι των νησιών θα πρέπει για τη διεκπεραίωση βασικών εργασιών να αναγκάζονται να ταξιδεύουν με υψηλό γι’ αυτούς κόστος, όπως επίσης ότι θα προκληθεί σύγχυση, θέτοντας σε κίνδυνο την ιδιοκτησιακή νομιμότητα, αλλά και την αποτελεσματικότητα των νέων δομών.

Έτσι έφερε το θέμα στην Κομισιόν ρωτώντας αν η συγκεκριμένη πρόθεση της κυβέρνησης αντίκειται στη νομοθεσία περί εδαφικής και κοινωνικής συνοχής της ΕΕ που προστατεύει τη νησιωτικότητα καθώς και πως προτίθεται η Επιτροπή να συμβάλλει στη μείωση των διαφορών ανάπτυξης των νησιών σε σχέση με την ηπειρωτική χώρα.

Η ευρωβουλευτής της ΝΔ και του ΕΛΚ ρωτά επίσης την Ευρωπαϊκή Επιτροπή πως θα αντιμετωπιστεί η περαιτέρω οικονομική ύφεση που θα δημιουργηθεί από την αναγκαστική αύξηση των εξόδων των κατοίκων από τις υποχρεωτικές μετακινήσεις;