Παρέμβαση και για τα Εργασιακά, μετά το ΕΚΑΣ, πραγματοποιεί ο ΣΥΡΙΖΑ, δείχνοντας ότι οι εξελίξεις στα εργασιακά θα είναι δύσκολες και όχι χωρίς μάχες, χαμένες ή κερδισμένες θα φανεί...

Αναλυτικά το Τμήμα Εργατικής Πολιτικής, παρεμβαίνοντας ουσιαστικά στις διαπραγματεύσεις της κυβέρνσης με τους δανειστές,  καταθέτει προτάσεις "επιτακτικών αλλαγών στην εργατική νομοθεσία" προκειμένου "να αντιστρέψουμε  τη σημερινή εικόνα απορρύθμισης των εργασιακών σχέσεων".

Επίσης ζητεί πλήρη επαναφορά των Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας, με επεκτασιμότητα και επικράτηση της ευνοϊκότερης ρύθμισης, αλλά και να μην υπάρξει καμία μεταβολή στο σημερινό καθεστώς των ομαδικών απολύσεων, όπως και να μην γίνει καμιά περαιτέρω ελαστικοποίηση των εργασιακών σχέσεων.

Συγκεκριμένα προτείνει:

1. Κατάργηση του συστήματος διαμόρφωσης κατώτατου μισθού  με υπουργική απόφαση. Καθορισμός κατώτατου μισθού αποκλειστικά μέσω της ΕΓΣΣΕ. Ταυτόχρονη κατάργηση των διατάξεων των ν 4092/12 και 4172/13 που αφορούν το σύστημα διαμόρφωσης κατώτατου  μισθού με υπουργική απόφαση. Ο καθορισμός του κατώτατου μισθού  να γίνεται μέσω της ΕΓΓΣΕ ώστε  να είναι αντικείμενο αποκλειστικά του κοινωνικού διαλόγου μεταξύ ΓΣΕΕ – εργοδοτικών οργανώσεων και αποτέλεσμα της ταξικής πάλης στους χώρους εργασίας. Τέλος ο κατώτατος μισθός της ΕΓΣΣΕ να καλύπτει όλους ανεξαιρέτως τους εργαζόμενους της χώρας χωρίς ηλικιακές διακρίσεις.

2. Επαναφορά της επεκτασιμότητας των ΣΣΕ: Όταν η κλαδική ή η ομοιοεπαγγελματική ΣΣΕ δεσμεύει εργοδότες που απασχολούν τουλάχιστον το 51% των εργαζομένων του κλάδου ή του επαγγέλματος η δέσμευση από τη ΣΣΕ  να μπορεί να επεκταθεί σε όλους τους εργαζόμενους του κλάδου ή του επαγγέλματος  με απόφαση του Υπουργού Εργασίας.

3 . Επαναφορά της αρχής της ευνοϊκότερης ρύθμισης σε περίπτωση συρροής διαφορετικών συλλογικών συμβάσεων : Όταν θέματα που αφορούν μια σχέση εργασίας ρυθμίζονται από περισσότερες ΣΣΕ με διαφορετικό τρόπο να εφαρμόζεται η πιο ευνοϊκή για τον εργαζόμενο ( όπως ίσχυε με τον ν.1876/90).

4. Επαναφορά της Μετενέργειας των ΣΣΕ: Επαναφορά της παράτασης ισχύος της ΣΣΕ στους 6 μήνες. Η κανονιστική ισχύς των όρων να επεκταθεί  μετά την πάροδο της περιόδου αυτής σε όλους τους  όρους και όχι μόνο στα τέσσερα επιδόματα.

5. Κατάργηση της δυνατότητας υπογραφής επιχειρησιακής  σύμβασης από “ένωση προσώπων” και δυνατότητα υπογραφής επιχειρησιακής σύμβασης μόνο σε αναγνωρισμένο σωματείο εργαζομένων.

6.Καμία αλλαγή στη νομοθεσία που διέπει τις ομαδικές απολύσεις.

7.Κατάργηση των περιορισμών, επαναφορά στον ΟΜΕΔ του συνόλου των αρμοδιοτήτων που είχε πριν από τους μνημονιακούς νόμους και περαιτέρω ενίσχυσή του. Ο ΟΜΕΔ να γίνει πεδίο συνεννόησης  και  εξεύρεσης λύσεων που θα ικανοποιούν και τις δύο πλευρές.

8.Καμία περαιτέρω ελαστικοποίηση των εργασιακών σχέσεων:

  • Περιορισμός των  συμβάσεων μερικής ή εκ περιτροπής απασχόλησης που δεν δικαιολογούνται από τη φύση της επιχειρηματικής δραστηριότητας.
  • Αυστηρός έλεγχος στην τήρηση του ωραρίου των εργαζομένων με μερική απασχόληση.
  • Θεσμοθέτηση  περιοριστικού πλαισίου για την μονομερή επιβολή εκ περιτροπής εργασίας.
  • Αυστηροποίηση των διατάξεων για την  ίδρυση και  λειτουργία των ΕΠΑ (Εταιρείες Προσωρινής Απασχόλησης).
  • Δημιουργία περιοριστικού θεσμικού πλαισίου στην απασχόληση εργαζομένων στις επιχειρήσεις μέσω εργολαβικών εταιρειών.
  • Εργασιακά δικαιώματα για τους εργαζόμενους μέσω εργολαβιών αντίστοιχα με αυτά των  υπόλοιπων  εργαζομένων στην επιχείρηση, υποχρέωση απευθείας πρόσληψης μετά από συγκεκριμένο  χρονικό διάστημα και  πλήρη συνδικαλιστικά δικαιώματα.
  • Κατάργηση των εργολαβικών εταιρειών από το Δημόσιο, τους ΟΤΑ και τις ΔΕΚΟ.