Στην απόσυρση του άρθρου 50 του νομοσχεδίου για τους υδρογονάνθρακες που αφορά στις καλλιεργήσιμες γαίες υψηλής παραγωγικότητας προχώρησε ο υπουργός Περιβάλλοντος Πάνος Σκουρλέτης.

Η ρύθμιση που είχε προκαλέσει έντονες αντιδράσεις τόσο στα κόμματα όσο -και κυρίως- στους ιδιοκτήτες, απαγόρευε την οικοδόμηση εκτάσεων που χαρακτηρίζονταν από το νόμο ως υψηλής αγροτικής παραγωγικότητας. Με τον τρόπο αυτό όμως, ένας ιδιοκτήτης έχανε το δικαίωμα οικοδόμησης σε περιπτώσεις που το αγροτεμάχιό του χαρακτηριζόταν «υψηλής παραγωγικότητας».

Τελικά ο υπουργός αναγνώρισε πως «κρίνεται σκόπιμο το άρθρο αυτό να αποσυρθεί και να επανέλθει ώστε να μην έχουμε πολίτες που αισθάνονται ότι κάπου αδικούνται».

Η επίμαχη διάταξη προέβλεπε ότι τα οικόπεδα εκτός σχεδίου κάτω των τεσσάρων στρεμμάτων θα ήταν μη οικοδομήσιμα, με τους κατόχους να έχαναν το δικαίωμα ανέγερσης κτισμάτων, καθώς αυτά θα χαρακτηριζόταν ως «γεωργικές ζώνες υψηλής παραγωγικότητας».