Κατατέθηκε στη Βουλή το νομοσχέδιο, σχετικά με τον τρόπο διάθεσης και την ποιότητα των προϊόντων καπνού στην ελληνική αγορά.

Με το νομοσχέδιο ρυθμίζονται θέματα όπως η διάθεση προϊόντων ηλεκτρονικού καπνίσματος στην αγορά, φυτικά ηλεκτρονικά τσιγάρα, καθώς και στα κλασσικών προϊόντων καπνού, και της ανώτατης επιτρεπόμενης περιεκτικότητας σε ουσίες όπως η νικοτίνη και η πίσσα.

Ολόκληρο το νομοσχέδιο

Επίσης ρυθμίζονται και θέματα που αφορούν τη σήμανση των πακέτων με μηνύματα όπως "Το κάπνισμα σκοτώνει". 

Όσον αφορά τα ηλεκτρονικά τσιγάρα οι ανατροπές είναι μεγάλες, καθώς όπως προβλέπεται στο νομοσχέδιο, με απόφαση του υπουργού Υγείας δίνεται η δυνατότητα να απαγορευτεί προσωρινά η διάθεση συγκεκριμένων ηλεκτρονικών τσιγάρων ή περιεκτών επαναπλήρωσης, εφόσον αποδειχθεί πως είναι επικίνδυνα για την υγεία. Το νομοσχέδιο αναφέρει ακόμη πως θα υπάρξουν υπουργικές αποφάσεις, σύμφωνα με τις οποίες οι κατασκευαστές και εισαγωγείς προϊόντων καπνού θα πραγματοποιούν μελέτες, προκειμένου να εκτιμηθούν οι επιπτώσεις συστατικών στην υγεία, λαμβάνοντας μεταξύ άλλων υπόψη την τοξικότητα και την εθιστικότητά τους. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης από τις κατασκευάστριες εταιρείες θα επιβάλλονται πρόστιμα που θα ξεκινούν από 200 ευρώ ανά προϊόν.

Απαγορεύεται η διάθεση στην αγορά προϊόντων καπνού που περιέχουν αρωματικές ουσίες σε οποιοδήποτε από τα συστατικά τους, όπως φίλτρα, τσιγαρόχαρτα ή τις συσκευασίες. Κάθε τεμάχιο θα φέρει προειδοποιήσεις για τις επιπτώσεις του καπνού στην υγεία.

Επίσης ζητείται από τον ΕΟΦ η διεξαγωγή κλινικών μελετών, ώστε να διερευνηθεί ο βαθμός των καρκινογόνων επιπτώσεων από τη χρήση νέων προϊόντων καπνού, αλλά και του ηλεκτρονικού τσιγάρου. Και αυτό γιατί το υπουργείο Υγείας θωρεί πως η χρήση του από νέους και μη καπνιστές οδηγεί σε εθισμό στη νικοτίνη και τελικά στην παραδοσιακή κατανάλωση καπνού. Ακόμη, όπως σημειώνεται στο νομοσχέδιο, μέσω του ελέγχου των προϊόντων καπνού δύναται να επιτευχθεί μείωση της φαρμακευτικής δαπάνης και μείωση των ημερών ασθενείας των εργαζομένων.