Καπετανάτα, όπως τα ξέραμε ως τώρα στον ΣΥΡΙΖΑ, τέλος! Την κατεύθυνση αυτή δίνει το υπό συζήτηση στις οργανώσεις μελών καταστατικό, ενόψει φυσικά του Συνεδρίου μέσα στο φθινόπωρο.

Οι τάσεις δεν καταργούνται φυσικά, όμως το αντίστοιχο άρθρο προβλέπει μεταξύ άλλων τα εξής: «Ο ΣΥΡΙΖΑ είναι κόμμα πολιτικό και οργανωτικά ενιαίο. Δεν αποτελεί άθροισμα ιδιαίτερων πολιτικών ομάδων», ενώ σε μια προσθήκη της τελευταίας στιγμής από την επιτροπή καταστατικού, το πλαίσιο γίνεται ακόμη πιο.. συμπαγές, καθώς, «οι τάσεις -όπως προβλέπεται- έχουν ανοιχτή και δημόσια λειτουργία για όλα τα μέλη του κόμματος, γι’ αυτό οφείλουν έγκαιρα να τα ενημερώνουν. Οφείλουν με τη δράση τους να μην αδυνατίζουν την υλοποίηση των αποφάσεων των οργάνων του ΣΥΡΙΖΑ».

Και τι συμβαίνει στην περίπτωση διαφορετικών απόψεων; «Η δημοσιοποίηση πρέπει να διευκρινίζει πως δεν πρόκειται για την επίσημη θέση του κόμματος». Ενώ και σε ένα άλλο άρθρο, για τα δικαιώματα των μελών, διαβάζουμε: «Κάθε μέλος του κόμματος έχει δικαίωμα... να εκφράζει δημόσια την προσωπική του άποψη σε περιπτώσεις που διαφωνεί, λέγοντας ταυτόχρονα τη συλλογική απόφαση».

Ωστόσο! «Όσοι μειοψήφισαν, έχουν δικαίωμα να μη συμμετέχουν στην εφαρμογή της απόφασης με την οποία διαφώνησαν, με δεδομένο ότι δεν υλοποιούν στην πράξη την άποψη που μειοψήφησε».

Στα αξιοσημείωτα του νέου καταστατικού, εφόσον φυσικά υπερψηφιστεί ως έχει, είναι η καθιέρωση 10ετούς θητείας σε βουλευτές και ευρωβουλευτές, παρότι θα συζητηθεί η δυνατότητα για συνέχιση, εφόσον ανάβουν το πράσινο φως τα 2/3  της αντίστοιχης  Νομαρχιακής και Κεντρικής Επιτροπής.

Άλλες μεγάλες αλλαγές δεν υπάρχουν στο προτεινόμενο καταστατικό με μία εξαίρεση: την πρόβλεψη για σύσταση οργάνωσης σε επίπεδο Περιφέρειας.

Στα θετικά του καταστατικού, η αναγνώριση του δικαιώματος στα μέλη να έχουν «πλήρη πληροφόρηση για τη δράση του κόμματος σε όλα τα επίπεδα και σε όλο το εύρος των Οργανώσεων Μελών του κόμματος, ώστε να διασφαλίζεται η δυνατότητα ισότιμης συμμετοχής στις αποφάσεις, στον έλεγχο και στη δράση του κόμματος. Ενώ διατυπώνεται, τέλος, η προτροπή προς τους υποστηρικτές του κόμματος (που δεν έχουν γίνει ή δεν θέλουν να γίνουν μέλη δηλαδή) να έρχονται στις κομματικές συνελεύσεις και να πληροφορούνται για τη δραστηριότητά τους.