«Το υπουργείο Εργασίας και το Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας (Σ.ΕΠ.Ε.) ελέγχουν συστηματικά όλες τις εταιρείες φύλαξης (security)» αναφέρει το υπουργείο Εργασίας, μετά την ανακοίνωση της Ομοσπονδίας Ιδιωτικών Υπαλλήλων Ελλάδας, με αφορμή την προσφυγή της εταιρείας φύλαξης MONDIAL POL για την ένταξή της στη διαδικασία της προληπτικής προστασίας, στην οποία καταγγέλλει «την κυβέρνηση και, ειδικά, το υπουργείο Εργασίας για πλήρη αδιαφορία απέναντι στο φαινόμενο αυτό».

Ειδικά, για το θέμα αυτό, όπως διευκρινίζει το υπουργείο Εργασίας, «η καταγγελία της ΟΙΥΕ είναι απολύτως αβάσιμη και αποδεικνύεται από τα παρακάτω:
Το υπουργείο Εργασίας και το Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας (Σ.ΕΠ.Ε.) ελέγχουν συστηματικά όλες τις εταιρείες φύλαξης (security) και επιβάλλουν τα σχετικά πρόστιμα και άλλες διοικητικές κυρώσεις. Έτσι, έχουν κάνει και με την εν λόγω εταιρεία.

Πράγματι, η εταιρεία MONDIAL POL είχε από παλιά συνεργασία με το υπουργείο Εργασίας, όπως και μία σειρά από άλλες εταιρείες φύλαξης. Όλες αυτές οι εργολαβικές συμβάσεις δεν ανανεώθηκαν και, σε εφαρμογή της σχετικής νομοθετικής διάταξης, το υπουργείο προχώρησε στην υπογραφή ατομικών συμβάσεων με όλους τους εργαζόμενους–φύλακες (20 τον αριθμό) που εργάζονταν για λογαριασμό των εταιρειών αυτών. Στο υπουργείο Εργασίας δεν υπάρχει πια καμία εταιρεία security και καμία εταιρεία καθαρισμού, παρά μόνο οι (πρώην) εργαζόμενοί τους.

Το υπουργείο Εργασίας παρακολουθεί στενά τις διεργασίες στο χώρο αυτό, με γνώμονα πάντα το συμφέρον και την προστασία των εργαζομένων» επισημαίνει το υπουργείο στην ανακοίνωση.