Κοινή διευρυμένη σύσκεψη του ΚΥΣΟΙΠ και του ΚΥΣΚΟΙΠ θα πραγματοποιηθεί αύριο στη Βουλή με θέμα τη νησιωτική πολιτική.

Στη σύσκεψη θα συμμετάσχουν και βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ που εκπροσωπούν νησιωτικές περιοχές.

Σκοπός της σύσκεψης είναι:

α) η ανάδειξη των ενεργειών που έχουν ολοκληρωθεί αλλά και πρόκειται να πραγματοποιηθούν το επόμενο διάστημα για τη στήριξη των νησιών και

β) η κατάθεση συγκεκριμένων προτάσεων που θα συμβάλλουν στη διαμόρφωση μιας συγκροτημένης νησιωτικής πολιτικής που θα έχει ως στόχο τόσο τη βελτίωση της καθημερινής ζωής των κατοίκων των νησιών όσο και την ενίσχυση της περιφερειακής ανάπτυξης.