Ανακοίνωση για την απογοητευτική πορεία της οικονομίας, μέσα από ''στέγνωμα της αγοράς'', με αφορμή την πορεία εκτέλεσης του προϋπολογισμού εξέδωσαν από κοινού οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας Χρήστος Σταϊκούρας, Χρίστος Δήμας και Απόστολος Βεσυρόπουλος.

Στην ανακοίνωση τονίζουν ότι η φοροδοτική ικανότητα των πολιτών έχει εξαντληθεί, οι ληξιπρόθεσμες οφειλές του Δημοσίου έχουν αυξηθεί και αυτή η κατάσταση δεν μπορεί να συνεχιστεί. 

Αναλυτικά υπογραμμίζουν οι τρεις βουλευτές:

Για ακόμη ένα μήνα, είμαστε στο "ίδιο έργο θεατές": επίτευξη, δήθεν, δημοσιονομικών στόχων, μέσα όμως από το στέγνωμα της αγοράς, παρά το γεγονός ότι η Κυβέρνηση υποτίθεται ότι θα "έριχνε" σημαντικούς πόρους στην οικονομία μετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης.
Έτσι παρατηρούμε:
1ον: Οι δαπάνες του Τακτικού Προϋπολογισμού να είναι μειωμένες περίπου κατά 2,4 δις ευρώ έναντι του στόχου, όση είναι περίπου και η υπέρβαση του πρωτογενούς αποτελέσματος. Αυτή η υστέρηση παραμένει σχεδόν σταθερή από τον προηγούμενο μήνα, παρά την μερική εκταμίευση της δόσης. 
Απόδειξη ότι δεν έχουν ακόμη, με ευθύνη της Κυβέρνησης, μεταφερθεί πόροι στην πραγματική οικονομία. Ενώ η Κυβέρνηση συνεχίζει και διευρύνει την εσωτερική στάση πληρωμών, αφού οι ληξιπρόθεσμες οφειλές του δημοσίου υπερβαίνουν τα 7,2 δις ευρώ, αυξημένες κατά 88%  από το τέλος του 2014. Γεγονός που έχει οδηγήσει σε ασφυξία την πραγματική οικονομία.
2ον: Αν συνυπολογιστεί και η συγκράτηση των δαπανών του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (-35% από το στόχο), η στερούμενη ρευστότητα από την οικονομία αγγίζει τα 3,3 δις ευρώ, όσο είναι και το πρωτογενές πλεόνασμα.
Με λίγα λόγια, προκειμένου η Κυβέρνηση να δείξει ότι επιτυγχάνει τους δημοσιονομικούς της στόχους, εφαρμόζει, μέχρι σήμερα, στο σκέλος των δαπανών, έναν οριζόντιο και αυτόματο "κόφτη".
3ον: Και φυσικά, η φοροδοτική ικανότητα των πολιτών έχει εξαντληθεί. Ενδεικτικά, οι ληξιπρόθεσμες φορολογικές οφειλές τους αυξήθηκαν κατά περίπου 6 δις ευρώ το πρώτο εξάμηνο του έτους και αγγίζουν, συνολικά, τα 90 δις ευρώ. Και όλα αυτά, ενώ μόλις ολοκληρώθηκε η υποβολή των φορολογικών δηλώσεων και εκκρεμεί η αποστολή των εκκαθαριστικών του ΕΝΦΙΑ, σωρεύοντας τις υποχρεώσεις των πολιτών στους τελευταίους μήνες του έτους.
Είναι προφανές ότι αυτή η κατάσταση δεν μπορεί να συνεχιστεί. 
Απαιτείται άμεσα η εφαρμογή μιας διαφορετικού μείγματος συνεκτικής οικονομικής πολιτικής, προκειμένου η χώρα να βαδίσει πιο αποτελεσματικά προς τους στόχους της.