Τη νέα πρόταση της Κομισιόν για τιμωρητική ρήτρα 250.000 ευρώ ανά άτομο σε όσα κράτη-μέλη αρνούνται να δεχθούν πρόσφυγες επιβεβαίωσε ο αρμόδιος Επίτροπος για θέματα Μετανάστευσης Δημήτρης Αβραμόπουλος, απαντώντας σε ερώτηση του ευρωβουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, Δημήτρη Παπαδημούλη.

Πιο συγκεκριμένα, η Κομισιόν δια στόματος του κ. Αβραμόπουλου επιβεβαίωσε πως στην νέα πρόταση που υπέβαλε στις 4 Μαϊου, «προβλέπει διάταξη για τη χρηματοδοτική αλληλεγγύη, σύμφωνα με την οποία, κράτος μέλος που προσωρινά δεν συμμετέχει στο διορθωτικό μηχανισμό κατανομής οφείλει να καταβάλει εισφορά αλληλεγγύης ύψους 250 000 ευρώ ανά αιτούντα στα κράτη μέλη που εν τέλει προσδιορίζονται ως υπεύθυνα για την εξέταση αυτών των αιτήσεων».

Επίσης, ο κ. Αβραμόπουλος υπογράμμισε πως ο κανονισμός θα τεθεί σε λειτουργία κατόπιν έγκρισής του από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο.

Ωστόσο, η Κομισιόν αποφεύγει να δώσει σαφή και λεπτομερή απάντηση για την μικρή πρόοδο που έχει σημειωθεί τους τελευταίους μήνες εξ αυτίας της άρνησης κρατών-μελών να εφαρμόσουν την συμφωνία ΕΕ-Τουρκίας και να συμβάλλουν στην μετεγκατάσταση προσφύγων από την Ελλάδα.

Ο Δημήτρης Αβραμόπουλος, σχετικά με τις καθυστερήσεις και την άρνηση κρατών μελών να συμμορφωθούν με τις Ευρωπαικές αποφάσεις, δηλώνει πως η Κομισιόν «θα εξακολουθήσει να υποβάλει τακτικά εκθέσεις και επιφυλάσσεται του δικαιώματός της να αναλάβει δράση σε περίπτωση που κράτη μέλη δεν συμμορφωθούν με τις υποχρεώσεις τους».

Υπενθυμίζεται ότι ο ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Δημήτρης Παπαδημούλης, με αφορμή δημοσιεύματα στον διεθνή Τύπο καθώς και λόγω των ανεπαρκών αποτελεσμάτων που έχουν σημειωθεί στην διαδικασία μετεγκατάστασης των προσφύγων, είχε καταθέσει ερώτηση προς την Κομισιόν και είχε ζητήσει την αυστηροποίηση του πλαισίου που ορίζει η Συνθήκη του Δουβλίνου, για όσα κράτη-μέλη αρνούνται να αναλάβουν τις κοινές ευρωπαϊκές ευθύνες που τους αναλογούν σε σχέση με την αντιμετώπιση του προσφυγικού.

Ακολουθούν η ερώτηση και η απάντηση:

Ερώτηση με αίτημα γραπτής απάντησης προς την Επιτροπή

Θέμα: Τιμωρητική ρήτρα προς κράτη μέλη λόγω προσφυγικού ζητήματος

Πρόσφατα δημοσιεύματα στον διεθνή Τύπο κάνουν λόγο για αυστηροποίηση του πλαισίου της Συνθήκης του Δουβλίνου και τιμωρητική ρήτρα στα κράτη μέλη με πρόστιμο 250.000 ευρώ για κάθε πρόσφυγα που αρνούνται να δεχτούν.

Η πρόταση της Επιτροπής φαίνεται ότι στόχο έχει να θέσει σε καθεστώς έκτακτης ανάγκης τη μεταφορά 160.000 προσφύγων στην ΕΕ, τη στιγμή που μόνο το 1% έχει ανακατανεμηθεί.

Με βάση τα παραπάνω, ερωτάται η Επιτροπή:

– Σκοπεύει, πέραν αυτού, να ενεργοποιήσει το άρθρο 7 της Συνθήκης της ΕΕ που ορίζει ότι η ΕΕ έχει τη δυνατότητα προειδοποίησης και στη συνέχεια αναστολής δικαιωμάτων ενός κράτους μέλους όταν παρατηρείται ότι διαπράττει «σοβαρή και διαρκή παραβίαση» της Συνθήκης;

– Η περικοπή ευρωπαϊκών κονδυλίων για τις χώρες που δεν σέβονται τις διεθνείς Συνθήκες είναι υπό συζήτηση;

– Πώς θα αποφύγει η Επιτροπή την άρνηση ορισμένων κρατών μελών να συμμετέχουν συνολικά στη Συνθήκη του Δουβλίνου, προκειμένου να αποφύγουν και τις κυρώσεις;

Απάντηση του Επιτρόπου Δημ. Αβραμόπουλου εξ ονόματος της Επιτροπής (19.8.2016)

Η Επιτροπή υπέβαλε στις 4 Μαΐου 2016 πρόταση για αναδιατύπωση του κανονισμού «Δουβλίνο ΙΙΙ» , με την οποία συμπληρώνεται το ισχύον σύστημα με διορθωτικό μηχανισμό κατανομής για τις περιπτώσεις στις οποίες τα κράτη μέλη θα έχουν να αντιμετωπίσουν δυσανάλογα μεγάλο αριθμό αιτούντων άσυλο. Εν προκειμένω, η πρόταση προβλέπει διάταξη για τη χρηματοδοτική αλληλεγγύη, σύμφωνα με την οποία κράτος μέλος που προσωρινά δεν συμμετέχει στο διορθωτικό μηχανισμό κατανομής οφείλει να καταβάλει εισφορά αλληλεγγύης ύψους 250 000 EUR ανά αιτούντα στα κράτη μέλη που εν τέλει προσδιορίζονται ως υπεύθυνα για την εξέταση αυτών των αιτήσεων.

Μόλις ο νέος κανονισμός εγκριθεί από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο θα είναι δεσμευτικός για όλα τα κράτη μέλη, με εξαίρεση το Ηνωμένο Βασίλειο, την Ιρλανδία και τη Δανία, χώρες που έχουν το δικαίωμα να αποφασίζουν οι ίδιες για τη συμμετοχή τους σύμφωνα με τα σχετικά πρωτόκολλα.

Στις 16 Μαρτίου 2016, η Επιτροπή δημοσίευσε την πρώτη της έκθεση για τη μετεγκατάσταση και την επανεγκατάσταση , στην οποία διατυπώνει συστάσεις για τη βελτίωση και την επιτάχυνση της μετεγκατάστασης. Έκτοτε, η Επιτροπή εξέδωσε τέσσερις μηνιαίες εκθέσεις σχετικά με τη μετεγκατάσταση και την επανεγκατάσταση , στην τελευταία από τις οποίες διαπιστώνεται ότι έχει σημειωθεί κάποια πρόοδος στη συμμόρφωση με τις νομικές υποχρεώσεις που προβλέπονται στις δεσμεύσεις που αναλήφθηκαν, αλλά απαιτούνται περισσότερες προσπάθειες. Η Επιτροπή θα εξακολουθήσει να υποβάλλει τακτικά εκθέσεις και επιφυλάσσεται του δικαιώματός της να αναλάβει δράση σε περίπτωση που κράτη μέλη δεν συμμορφωθούν με τις υποχρεώσεις τους.