Δυο τροπολογίες κατέθεσε σήμερα ο υπουργός Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων Νίκος Φίλης στο νομοσχέδιο «Ρυθμίσεις για την ελληνόγλωσση εκπαίδευση, τη διαπολιτισμική εκπαίδευση και άλλες διατάξεις».

Κατα την πρώτη τροπολογία κατά την οποία ρυθμίζονται θέματα όπως αυτά της Ειδικής Αγωγής και την Ιδιωτική Εκπαίδευση, ενώ με την δεύτερη το διδακτικό ωράριο εκπαιδευτικών και σχολικών καθαριστριών..

Το νομοσχέδιο αναμένεται να συζητήθεί και να ψηφιστεί την ερχόμενη Τετάρτη 31 Αυγούστου στην ολομέλεια της Βουλής.

Με την πρώτη προτεινόμενη ρύθμιση καθορίζονται με  για όλους τους κλάδους πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης οι όροι και οι προϋποθέσεις, βάσει των οποίων αποδεικνύεται η εξειδίκευση στην ΕΑΕ. Επίσης καταργούνται διατάξεις που διαχώριζαν τους εκπαιδευτικούς, με τη δημιουργία διαφορετικών κλάδων. Οι καταργούμενες διατάξεις προβλέπουν τη σύσταση κλάδων εκπαιδευτικών ΕΑΕ με το συνοδευτικό κωδικό « .50», γεγονός που έχει προκαλέσει ασάφεια και σύγχυση. Και τούτο διότι η ύπαρξη δύο (2) διαφορετικών κλάδων με το ίδιο βασικό πτυχίο έχει ως αναγκαία συνέπεια την αποτροπή ένταξης σε κλάδο που επιβάλλει τον περιορισμό σε ένα τύπο σχολείων. Περαιτέρω, παρέχεται η δυνατότητα υπηρέτησης σε δομές ΕΑΕ των εκπαιδευτικών των κλάδων ΠΕ60 και ΠΕ70 με εξειδίκευση στην ΕΑΕ σε ισότιμη βάση με τους κλάδους εκπαιδευτικών ΕΑΕ ΠΕ61 και ΠΕ71.

Διαβάστε την τροπολογία για την ιδιωτική εκπαίδευση

Διαβάστε την τροπολπογία για το ωράριο