Στα 4,9 εκατ. ευρώ ανέρχεται η εξοικονόμηση δαπανών που προκύπτει από τον προϋπολογισμό της Βουλής, όπως ενημέρωσε ο πρόεδρος Νίκος Βούτσης.

Η μεγάλη εξοικονόμηση των δαπανών προκύπτει από την μείωση της αποζημίωσης των βουλευτών και ανέρχεται στο ποσό των 2 εκατ. 54 χιλ. ευρώ. Επιπλέον, εξοικονόμηση 106.000 ευρώ αποφέρει η μείωση της δαπάνης για την υγειονομική περίθαλψη των βουλευτών (ΕΟΠΥΥ), καθώς και η μείωση του επιδόματος οργάνωσης του γραφείου τους, κατά 314.626,80 ευρώ. Έτσι, η συνολική εξοικονόμηση δαπανών της Βουλής, λόγω περικοπών στις απολαβές των βουλευτών, φθάνει το ποσό των 2.465.000 σημείωσε ο κ. Βούτσης μιλώντας στην διάσκεψη των Προέδρων.

Ακόμη, καταγράφηκε ετήσια μείωση 655.000 ευρώ από την επαναδιαπραγμάτευση του leasing των βουλευτικών οχημάτων, ενώ 272.850 εξοικονομήθηκαν στην σταθερή τηλεφωνία και 64.000 ευρώ στην κινητή τηλεφωνία.

Από την παύση, την διακοπή και αναπροσαρμογή των μισθωμάτων κτιρίων και την μίσθωση νέων χώρων, προκύπτει συνολική μείωση δαπανών, κατά 556 χιλ. ευρώ.

Τέλος, λόγω της διακοπής των συμβάσεων με τα συνεργεία καθαρισμού, οι δαπάνες στον τομέα καθαριότητας μειώθηκαν κατά 475.000 ευρώ.