Την καλή οικονομική κατάσταση στην οποία βρίσκονται οι «Καθημερινές Εκδόσεις», παρά την προβληματική εικόνα της αγοράς και της ελληνικής οικονομίας γενικότερα, ανέπτυξε στην εξεταστική επιτροπή της Βουλής, ο Θεμιστοκλής Αλαφούζος.

Ο ισχυρός άντρας της «Καθημερινής» αναγνώρισε πως οι επιχειρήσεις έχουν λάβει δύο δάνεια συνολικού ύψους 99 εκατ. ευρώ, τα οποία όμως όπως είπε, εξυπηρετούνται κανονικά χωρίς να εμφανίζονται προβλήματα με ληξιπρόθεσμες οφειλές. Όπως είπε δεν έχει ποτέ ο ίδιος καθυστερήσει πληρωμές τόκων ούτε χρειάστηκε να ζητήσει να λάβει κάποια σχετική παράταση, υπογραμμίζοντας πως ο σχεδιασμός της επιχειρήσεις της έχει επιτρέψει να επιστρέψει στη κερδοφορία. Ακόμα, σημείωσε πως η συγκυρία είναι δύσκολη τόσο για τις τράπεζες όσο και τις επιχειρήσεις και ότι το συνολικό άνοιγμα της εταιρίας του στη διάρκεια της κρίσης ήταν 25 εκατ. ευρώ, τα οποία δόθηκαν σε μεγάλο βαθμό σε πρόγραμμα εθελουσίας εξόδου.