Ερώτηση προς τους υπουργούς Οικονομικών, Ευκλείδη Τσακαλώτο, Επικρατείας, Νίκο Παππά και Εργασίας, Γιώργο Κατρούγκαλο, απευθύνει ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας και αντιπρόεδρος της Βουλής Νικήτας Κακλαμάνης σχετικά με τις απώλειες που σημαίνει για τα ασφαλιστικά ταμεία και τα έσοδα του κράτους το κλείσιμο υπαρχόντων καναλιών.

Όπως σημειώνει τα αποτελέσματα του διαγωνισμού για τις τηλεοπτικές άδειες συνεπάγονται το κλείσιμο εντός 90 ημερών έξι τηλεοπτικών σταθμών που σήμερα λειτουργούν πανελλαδικά και δεν αδειοδοτήθηκαν.

«Σύμφωνα με ανακοινώσεις των ίδιων των τηλεοπτικών σταθμών, αλλά και δημοσιεύματα του τύπου ο αριθμός των εργαζομένων στα κανάλια που θα πρέπει να κλείσουν εντός των επομένων 86 ημερών υπολογίζεται σε 1.600 με 2.000 ανθρώπους, οι οποίοι καταδικάζονται στην ανεργία», αναφέρει ο Ν. Κακλαμάνης και επισημαίνει ότι:

Ωστόσο, οι τηλεοπτικοί σταθμοί – επιχειρήσεις που είναι αναγκασμένοι να κλείσουν σύμφωνα με την απόφαση της κυβέρνησης κατέβαλαν μέχρι σήμερα ασφαλιστικές εισφορές για τους υπαλλήλους τους, εργοδοτικές εισφορές στα ασφαλιστικά ταμεία, Φ.Π.Α., φόρο εισοδήματος, τέλος επιτηδεύματος και κυρίως οι περισσότεροι από αυτούς, εάν όχι όλοι τους, εξοφλούσαν τις δόσεις των τραπεζικών τους δανείων. Πλέον, η βίαιη διακοπή των παραπάνω επιχειρήσεων, εκτός από τις θέσεις εργασίας που χάνονται και την προστιθέμενη αξία αυτών για την οικονομία, δημιουργεί ζημιά από την απώλεια εσόδων για τα κρατικά ταμεία, αλλά και από τις οφειλές σε εργαζόμενους και τράπεζες, οι οποίες προφανώς δεν θα εξοφληθούν εις ολόκληρον από την εκκαθάριση αυτών. Άλλωστε το συνολικό τίμημα των 246 εκατομμυρίων, που θα καταβάλλουν οι τέσσερις επιχειρηματίες που πλειοδότησαν στο διαγωνισμό, θα πρέπει να συνεκτιμηθεί ότι θα καταβληθεί εντός των επόμενων δύο ετών, ενώ η ζημιά για τα κρατικά ταμεία από το κλείσιμο των λειτουργούντων τηλεοπτικών σταθμών θα είναι άμεση.

Έτσι ρωτά τους υπουργούς:

-Έχει υπολογίσει η κυβέρνηση το ύψος των εσόδων που θα χαθούν από τα κρατικά ταμεία εξαιτίας του υποχρεωτικού "λουκέτου" που επιβάλλει στους τηλεοπτικούς σταθμούς που σήμερα λειτουργούν, αλλά δεν αδειδοτήθηκαν;

- Ποιο είναι το ύψος των ασφαλιστικών εισφορών των εργαζομένων και των εργοδοτών που θα χάσουν τα ασφαλιστικά ταμεία εξαιτίας της υποχρεωτικής απόλυσης των εργαζομένων στους τηλεοπτικούς σταθμούς;

- Ποιες είναι οι οφειλές, που δεν είναι ρυθμισμένες και ενήμερες, στα ασφαλιστικά ταμεία και στην εφορία για κάθε μία από τις τηλεοπτικές επιχειρήσεις που σήμερα εκπέμπουν πανελλαδικά ;

- Ποιο είναι το ύψος των πάσης φύσεως φόρων και του Φ.Π.Α. που καταβάλλουν κάθε έτος οι τηλεοπτικοί σταθμοί που θα κλείσουν;

- Πόσα χρήματα οφείλει σε τράπεζες η κάθε τηλεοπτική επιχείρηση από αυτές που σήμερα εκπέμπουν πανελλαδικά και θα πρέπει εντός των επόμενων 86 ημερών να κλείσουν; Ποιες από αυτές τις επιχειρήσεις είναι ενήμερες και εξοφλούν με δόσεις τα δάνεια τους και ποιες έχουν σταματήσει να καταβάλλουν το αντίτιμο του τραπεζικού διακανονισμού που έχουν κάνει για τα δάνεια τους;

- Με ποιο τρόπο η κυβέρνηση θα διασφαλίσει ότι η κάθε επιχείρηση από αυτές που θα κλείσουν θα εξοφλήσει τις τραπεζικές της υποχρεώσεις, τις υποχρεώνεις που τυχόν έχει απέναντι σε ασφαλιστικά ταμεία και την εφορία, αλλά και από τυχόν οφειλές σε εργαζομένους τους ή σε προμηθευτές τους;