Μια σειρά από ερωτήματα εγείρει ο Νίκος Νικολόπουλος, σχετικά με την εταιρεία «Μαρινόπουλος».

Ο ανεξάρτητος βουλευτής και πρόεδρος του Χριστιανοδημοκρατικού κόμματος καλεί τους αρμόδιους υπουργούς να απαντήσουν στη Βουλή στα ερωτήματα που θέτει σχετικά με τη δραστηριοποίηση της εταιρείας την οποία μάλιστα χαρακτηρίζει ως «ελληνική Lehman Brothers».