Αλλαγές στο πλαίσιο που διέπει τον διαχειριστή αφερεγγυότητας τον οποίο προβλέπει ο πτωχευτικός κώδικας περιλαμβάνει τροπολογία που κατέθεσε η κυβέρνηση στο νομοσχέδιο για τους δασικούς συνεταιρισμούς.

Με δεύτερη τροπολογία, επίσης του υπουργείου Δικαιοσύνης, προβλέπεται η δυνατότητα διορισμού αποφοίτων της εθνικής σχολής Δικαστικών λειτουργών σε συνιστώμενες προσωποπαγείς θέσεις στο Συμβούλιο της Επικρατείας.

Διαβάστε την τροπολογία για τον διαχειριστή αφερεγγυότητας

Διαβάστε την τροπολογία για τους διορισμούς αποφοίτων της εθνικής σχολής Δικαστών