Την ομόφωνη απόφαση για παράταση στις εργασίες της εξεταστικής επιτροπής έλαβε τη Τετάρτη η Ολομέλεια της Βουλής. Το σχετικό αίτημα όπως άλλωστε αναμενόταν παρατείνει την έρευνα για τα δάνεια κομμάτων και ΜΜΕ ως τις 19 του Δεκέμβρη.

Μέχρι στιγμής η εξεταστική έχει σχεδόν ολοκληρώσει τον έλεγχο των ΜΜΕ και των επικεφαλής των λεγόμενων συστημικών τραπεζών (εκκρεμεί η κατάθεση της Τράπεζας της Ελλάδας), ενώ το επόμενο διάστημα αναμένεται η διερεύνηση των κομματικών δανείων.

Σε κάθε περίπτωση μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας η εξεταστική θα συντάξει πόρισμα που θα συζητηθεί στην Ολομέλεια.