Στους «εχθρούς» της Αντιπροσωπευτικής αναφέρθηκε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Προκόπης Παυλόπουλος στο πλαίσιο της ομιλίας του στην έναρξη των εργασιών του 4ουΕτήσιου «Αthens Democracy Forum»  στο Προεδρικό Μέγαρο. Στην ομιλία παρέστησαν ο πρώην πρωθυπουργός της Ιταλίας Μάριο Μόντι, ο πρώην πρωθυπουργός Λουκάς Παπαδήμος, ο νομπελίστας οικονομολόγος Πολ Γκρούγκμαν καθώς και οι υπουργοί Νίκος Ξυδάκης , Έλενα Κουντουρά και ο Θεοδόσης Πελεγρίνης.

 Εστιάζοντας στις σύγχρονες προκλήσεις ο Προκόπης Παυλόπουλος τόνισε πως κάθε τι που υπονομεύει την Δημοκρατία δρα, κατ' αναλογία υπονομευτικώς και για τον Ευρωπαϊκό και Δυτικό Πολιτισμό γενικότερα, και υπογράμμισε ότι η Αντιπροσωπευτική Δημοκρατία είναι ένα πολύτιμο, πλην όμως, εύθραυστο αγαθό.

 Όπως τόνισε ο Πρόεδρος της Δημοκρατλιας, ουδείς μπορεί ν' αμφισβητήσει ότι η Αντιπροσωπευτική Δημοκρατία, σήμερα κινδυνεύει, και μάλιστα όχι μόνο στις υπανάπτυκτες ή αναπτυσσόμενες αλλ' ακόμη και στις πολύ αναπτυγμένες χώρες.

Περιγράφοντας τους κινδύνους αυτούς, χαρακτήρισε πιο υπονομευτικούς:

Πρώτον, τον «κυβερνητικό δεσποτισμό», ήτοι την αυθαίρετη ή και καταχρηστική επιβολή της εκτελεστικής εξουσίας έναντι των δύο άλλων εξουσιών, δηλαδή της νομοθετικής και της δικαστικής.

Δεύτερον, τα μεγάλα εμπόδια που συναντά ο άνθρωπος όταν επιχειρεί να υπερασπισθεί τα δικαιώματά του μέσω της δικαστικής εξουσίας, με κύριο αρνητικό σύμπτωμα την καθυστέρηση απονομής της Δικαιοσύνης, η οποία φθάνει στα όρια της αρνησιδικίας.

«Αυτή η μειωμένη εμβέλεια του δικαιώματος αίτησης και παροχής δικαστικής προστασίας συνιστά επιπλέον και καταστροφικό πλήγμα στο «μαλακό υπογάστριο» του Κράτους Δικαίου», παρατήρησε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας.

Τρίτον, την επικυριαρχία του «οικονομικού» επί του «θεσμικού», η οποία εκδηλώνεται, κατά βάση, μέσω της χωρίς φραγμούς επέμβασης των «Αγορών» και των «Οίκων Αξιολόγησης» στον πυρήνα της κυριαρχίας των κρατών.

Τέταρτον, την παρακμιακή πορεία του Κοινωνικού Κράτους Δικαίου. «Ειδικότερα, ο νεοφιλελεύθερος ″μύθος″ περί της ανάγκης κατάργησης των παρεμβατικών αρμοδιοτήτων του κράτους οδηγεί και στην απομείωση ή και εξαφάνιση και των αρμοδιοτήτων εκείνων, οι οποίες διασφαλίζουν την προστασία των οικονομικώς ασθενέστερων» ανέφερε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας και παρατήρησε ότι «Έτσι όμως, αφενός, διευρύνονται οι ήδη μεγάλες κοινωνικές ανισότητες και, αφετέρου, απειλείται με ρήξη ο κοινωνικός ιστός, ενώ παραλλήλως δυναμιτίζεται το θεμελιώδες δικαίωμα ελεύθερης ανάπτυξης της προσωπικότητας. Και τούτο διότι το δικαίωμα αυτό προϋποθέτει ότι κατά την άσκησή του διασφαλίζονται οι όροι του υγιούς ανταγωνισμού, συνακόλουθα δε οι εγγυήσεις με βάση τις οποίες καθένας πρέπει, στο πλαίσιο ανάπτυξης της προσωπικότητάς του, να τελεί υπό όρους ισότητας ευκαιριών και ισότητας στην αφετηρία».

Σχετικά με την Αντιπροσωπευτική Δημοκρατία ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας τόνισε ότι υπερέχει της Άμεσης Δημοκρατίας, κυρίως διότι στο πλαίσιο της τελευταίας δεν νοείται, ουσιαστικώς, αντιπολίτευση και σεβασμός των δικαιωμάτων της μειοψηφίας. Βεβαίως, παρατήρησε, ότι η Αντιπροσωπευτική Δημοκρατία μπορεί να εμπλουτισθεί ευεργετικώς με θεσμούς Άμεσης Δημοκρατίας, όπως είναι κυρίως το δημοψήφισμα, ιδίως δε το νομοθετικό δημοψήφισμα και το δημοψήφισμα για κρίσιμα πολιτικά, κοινωνικά και οικονομικά θέματα.

      Σημείωσε, επίσης, ότι η Αντιπροσωπευτική Δημοκρατία υπερέχει της Άμεσης Δημοκρατίας πρωτίστως στα εξής σημεία:

● Προϋποθέτει την λειτουργία «θεσμικών αντιβάρων ("checks and balances"), δια των οποίων ελέγχεται η εκάστοτε εξουσία. Βασικός μηχανισμός ελέγχου στο πλαίσιο της Αντιπροσωπευτικής Δημοκρατίας είναι το Κράτος Δικαίου, ήτοι η μέσω κυρώσεων επιβολή, στα όργανα άσκησης της εξουσίας, της υποχρέωσης τήρησης τους αρχής της νομιμότητας.

● Η Αντιπροσωπευτική Δημοκρατία εγγυάται, έναντι των κρατικών οργάνων και όχι μόνον, αποτελεσματικά την άσκηση των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και την αποφυγή του υπερβολικού περιορισμού τους, ενώ παραλλήλως ενεργοποιεί τους κατάλληλους μηχανισμούς οι οποίοι αποτρέπουν την καταχρηστική άσκηση των Δικαιωμάτων τούτων.

      Καταλήγοντας, ο Προκόπης Παυλόπουλος υπογράμμισε ότι «η Αντιπροσωπευτική Δημοκρατία είναι ένα πολύτιμο, πλην όμως εύθραυστο, αγαθό, το οποίο οφείλουμε να το υπερασπιζόμαστε αδιαλείπτως έναντι των «εχθρών» του, διαφορετικά κινδυνεύει η ίδια η Δημοκρατία, επέκεινα δε ο ίδιος ο Ευρωπαϊκός και, εν γένει, ο Δυτικός Πολιτισμός».